Избрана е едностепенна система на управление от Съвет на директорите  от  петчленен състав:


Г-н Фейзи Бекир - председателД-р Спас Пасев – зам.председател 


Членове: 

Катя Паракозова   
Белла Стоименова
Доц. д-р Тодор Черкезов,дм – изпълнителен директор


0361 /6 83 48
МБАЛ