Платени услуги

ЦЕНИ
НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ И
АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ УСЛУГИ

Забележка:
• цените на отбелязаните със звездичка медицински услуги не включват съответните необходими консумативи и ренгеноконтрастни вещества
• Цените на административните и стопанските услуги без ДДС
• Този ценоразпис се отнася за медицински и немедицински услуги, които се извършват извън обхвата на здравното осигуряване, за здраво неосигурени лица и по желание на пациента.


Публикувано на: 2018-01-26
0361 /6 83 48
МБАЛ