Детско отделение

Детско отделение е разположено на 7-мия етаж в източното крило на болницата.

Разполага със занималня за тихи игри и подготовка на уроци под ръководството на педагог по време на престоя на децата в отделението.

Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.


 ДЕЙНОСТ


В отделението се приемат за лечение деца от 0 до 18 годишна възраст с инфекции на горните дихателни пътища и белите дробове, с бронхиална астма, с бъбречни инфекции и с остро настъпили състояния, налагащи лекарско наблюдение и интензивни грижи.

Отделението разполага със стая за Интензивно наблюдение и лечение, оборудвана с апаратура за мониториране на основните жизнени показатели.


Лечението на децата, приети по клинична пътека в отделението е безплатно.


В отделението се осъществяват :

- Планови консултации на пациенти от други отделения на лечебното заведение;

- Консултации на пациенти насочени от СПО, от специализирани кабинети, ОПЛ и други лечебни заведения в града.

В диагностично-лечебната дейност на отделението се ползва помощта на всички специалисти от болницата.


 


СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Тюркер Шевкедов

Д-р Димитър ДИМОВ

Д-р Елена МАРИНОВА

Д-р Неше ЯКУБ, Д-р Айля МЮМЮН

Д- р Байрие  ЮСЕИН-МЕХМЕДАЛИЕВА,  Д-р Айше МЮМЮН - ХАСАН 

Д-р Соня БАКАЛОВА, Д-р Фатме ХЮСЕИН 


 

Публикувано на: 2018-08-21
0361 /6 83 48
МБАЛ