Неврологично отделение

Разположено е на 9-тия етаж на МБАЛ.


Обособени са секторите:

- Съдов с интензивен;

- Общ сектор;

- Сектор електрофизиология;

- Рехабилитационен сектор.

 

ДЕЙНОСТ


- Диагностика и лечение на заболявания на периферната нервна система;

- Диагностика и лечение на главоболие в т.ч. и мигрена;

- Диагностика и лечение на съдови заболявания - тумори с проява на декомпенсация, епилепсия, множествена склероза и др.

Отделението е оборудвано със съвременна диаг-ностична апаратура, с което се гарантират сигурност и достоверност на поставената диагноза.

Специалистите от отделението осъществяват кон-султативна дейност за лежащо болни.

Прием в рамките на цялото денонощие.

 

Неврологично отделение разполага с:


- Кабинет по Доплерова сонография;

- Кабинет по електромиография;

- Кабинет по електроенцефалография.


 

 


СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Йордан КАРАИВАНОВ

Д-р Таня АНГЕЛОВА,  Д-р Росен МИНЧЕВ

Д-р Емел ИСМАИЛ, Д-р Бирсен РЕДЖЕБ -АХМЕД, 

Д-р Шенол ЮСЕИН, Д-р Гюлтен ЮЗЕИР

Д-р Джейлян Салибрям, Д-р Ембие МЮМЮН

 

Началник отделение: 0361/ 68 277

Лекари: 0361/ 68 323, 68 351

Мед. сестри: 0361/ 68 322, 68 354

ЕЕГ кабинет: 0361/ 68 353

ЕМГ кабинет: 0361/ 68 352

Доплеров сонограф: 0361/ 68 370

Интензивен сектор: 0361/ 68 324

 

Началник отделение - Д-р Йордан КАРАИВАНОВ 

            Завършва медицина във ВМИ Стара Загора през 1993 г. Започва работа в МБАЛ от 01.06. 2000 г.  През 2000 г. придобива специалност "Нервни  болести" в МУ София.

            След проведен конкурс от 01. 04. 2011 г. е началник Неврологично отделение.

 

Публикувано на: 2018-10-01
0361 /6 83 48
МБАЛ