Пневмофтизиатрично отделение

Пневмофтизиатрично отделение е приемник на дейността на Областния диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Васил Власакев" ЕООД гр. Кърджали. Отделението е нова структура в МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски"АД гр. Кърджали.

Функционира от 01.01.2011година.


Разположено на 6-я етаж и разполага с 40 легла, от които 6 са обособени като интензивни и са разположени в две стаи за активно лечение и наблюдение на приетите по спешност пациенти. Една стая е предвидена за изолатор в случай на необходимост.


В отделението са обособени:


-  Приемно-консултативен лекарски кабинет - за осъществя-ване на планов прием  на  пациенти  в  отделението; осъществяване  на контролни прегледи на изписани от отделението болни; консултативни прегледи за област Кърджали.

- Кабинет за  диагностика, профилактика и лечение на туберкулозата -  обработка на контактни на туберкулозно  болни;  проба Манту.

- Бронхологичен кабинет.

- Кабинет за функционална диагностика с осъществяване на функционално изследване на дишането; извършване на Бронходилататорен тест; ЕКГ.

- Кабинет за аерозолна терапия.

 


ДЕЙНОСТ


В отделението се диагностицират и лекуват:

- бронхиална астма;

- хронична обструктивна белодробна болес;

- белодробен емфизем;

- абсцес на белия дроб;

- бронхит;

- пневмонии;

- плеврит;

- кисти на белия дроб;

- саркоидоза;

- хронична дихателна недостатъчност;

- белодробни болести с други заболявания на организма;

- белодробна туберколоза.


  


СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Диана ВЪЛЧЕВА

Д-р Красимир ЯНЕВ;

Д-р Александър ЧЕРЕШЕВ;

Д-р Назмие Хасанова- Ибрям, Д-р Шенгюл Коджебашева

 

Началник отделение: 0361/ 68 359

Мед. сестри: 0361/ 68 468

Старша сестра: 0361/ 68 453

 

Началник отделение - Д-р Диана ВЪЛЧЕВА
 

             Завършва медицина във Медицински институт – Стара Загора   през 1991г.

Придобива специалност „Вътрешни болести„ през 2000 г. в МУ-София, а „Пневмология и фтизиатрия“ през 2005 г. Започва  работа в МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД от 01.01. 2011 г. 

            От 01. 04. 2011 г. е Началник пнефмофтизиатрично отделение

 

Публикувано на: 2018-08-23
0361 /6 83 48
МБАЛ