МИКРОБИОЛОГИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ

      МИКРОБИОЛОГИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ                                                                                                                                                                                    

Извършва  изследвания на почти всички разпространени в България инфекциозни болест – микробиологични, паразитологични, микотични и вирусологични. 

Извършва профилактични изследвания за медицински документи.

Дейности:

·         високоспециализирана болнична и доболнична микробиологична серологична и вирусологична диагностика

·         лабораторна диагностика на целия спектър бактериални инфекции

·         доказва антигенния строеж на редица редки причинители на инфекциозни заболявания (ротавируси, легионелоза, хеморагичен колит и др.)

·         провежда серологични изследвания на  хепатитни вируси, марсилска треска и лаймска болест,  микоплазмени и хламидийни инфекции и др.


Специалисти: 

Д-р Славея Димитрова

                                                    

МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД

ет.1 

Работно време: 8.00 – 15.00 ч.

Телефон: +359 36 1 68 349

Публикувано на: 2018-08-23
0361 /6 83 48
МБАЛ