Операционен блок

Операционен блок разполага с 5 операционни зали, обслужващи 2 оперативни отделения:        

- хирургия

- травматология

Отделението разполага с централна кислородна и аспирационни системи.

Осигурени са всички възможности за безопасно и надеждно преминаване на оперативните интервенции, за гарантиране на правилата на асептика и антисептика и предотвратяване на вътреболничните инфекции.


                  

СПЕЦИАЛИСТИ - Д-р Стефан БОРИСОВ

 

Началник Операционен блок - 0361/ 68 392

Медицински сестри - 0361/ 68 416

 

Д-р Стефан БОРИСОВ - Началник Операционен блок 

            Завършва медицина през 1983 г. в ВМИ -Пловдив. Придобива специалност “Хирургия” през 1990 г.

            Започва работа през 1983 г. като ординатор в БНМП.

            От 1990 г. започва работа като ординатор в Хирургично отделение на МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски” АД.

   От 2003 г. е Началник Операционен блок.

Публикувано на: 2020-06-29
0361 /6 83 48
МБАЛ