Уведомяваме ви че Регионална здравна инспекция

Уведомяваме ви че Регионална здравна инспекция –
Кърджали, разполага с План - разписание на курсовете за следдипломна
квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри през 2013 г. на Медицински
факултет - София в раздел СДО.програмата за курсове ще бъде предоставяна на място в
РЗИ (стая № 18).План-разписанието за 2013г. и образците на заявките
са качени на Интернет-страницата на Медицински факултет - София в раздел СДО:
medfac.mu-sofia.bg 

Публикувано на: 2012-06-07
0361 /6 83 48
МБАЛ