МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД –Кърджали е разположена в сърцето на Източните Родопи , на двата бряга на на река Арда, между два язовира.
Болницата е създадена преди 85 години, има формата на разтворена книга, обърната на юг и олицетворява стремежа на населението към просвета и пробуда.
МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД е високотехнологична болница осъществяваща диагностика и активно лечение с остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания , състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ ,физикална терапия и рехабилитация.
Болницата разполага с модерна медицинска техника и апаратура – КТ, ЯМР, видеоендоскопска система, 4D – ехограф, ангиограф и зала за инвазивна кардиология и др.
Към лечебното заведение има разкрит Медицински център, в който се извършват амбулаторни медицински прегледи и изследвания.
Също така има разкрит хоспис с 36 легла, където могат да лежат болни с тежки инвалидизиращи състояния след изписването им от болницата и да оказват палиативни грижи на онкологично болни.
МБАЛ"Д-р Ат.Дафовски"АД е внедрила и прилага Система за управление на качеството, доказано със Сертификат , удостоверяващ , че лечебното заведение отговаря на изискванията по стандарт . Лечебното заведение има международна награда „Лидер по престиж и качество”, присъдена от независимата организация “Actualidad” със седалище Мадрид през 2007 г. През 2011г. лечебното заведение е вписана в списъка на европейските болници , които гарантират качествено медицинско обслужване.
 
   
  
 
               


     
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници