Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Д-р Атанас Дафовски”АД


гр.Кърджали

бул.”Беломорски”53
информация и регистратура: 0361 68348


e-mail: hospital_kj@ abv.bg

www.hospital-kj.com


Изпълнителен директор   - 0361  68 383

Технически секретар         - 0361 68 451

Зам.директор по административните дейности             0361    68 371   

Зам.директор по медицинските дейности 0361 68 247

Главна медицинска сестра    0361 68  399

 Ръководител финансов отдел   0361 68 243  

Връзки с обществеността       0361 68 499

Човешки ресурси  0361 68249

Правно обслужване 0361 68 250

Счетоводство  0361 68 390

Обществени поръчки  0361 68 241 

Вътрешен одит  0361  68446

Деловодство 0361 68 295 

Каса  0361 68 297 


ПРИЕМНИ ДНИ МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД


Проф. д-р Тодор Черкезов,дм
Изпълнителен директор

ПРИЕМНИ ДНИ
за служители:  всеки вторник от 10 00 до 12 00 часа
за граждани : всеки четвъртък от 10 00 до 12 00 часа

Предварително записване за приемните дни се извършва при  секретарката Ани Кочева на телефон 0361 68 451.


 

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - 0361 68357

 

 

УНГ -  0361 68327

 

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - 0361 68 322, 0361 68 354  

 

ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР НО –

0361 68324

 

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - 0361 68320, 0361 68 369 

 

ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР КО - 0361 68321

 

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ –

0361 68365

 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ /ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ/ - 0361 68316

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ - 0361 68314

 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ -0361 68441

 

КВО  - 0361 68308

 

 

ТРАВМАТОЛОГИЯ - 0361 68394

 

ХОСПИС „Добролюбие“

68306

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  -

0361 68208,  36168391

 

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК - 0361 68416

 

ОАИЛ - 0361 68411

 

 Молекулярно-генетична лаборатория  0361 68 438

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

0361 68 404  , 68 403- СКЕНЕР

ЯМР – 68 270

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -

0361 68436

ОФРМ – 0361 68435

АГО - 0361 68261

 

РОДИЛНА ЗАЛА  -  0361 68214

 

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ   - 0361 68229

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ -0361 68331

ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ  -

0361 68 207

 МУЛТИПРОФИЛНО СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ –

0361 68265

ХЕМОДИАЛИЗА

0361 68388

ОТХ /КРЪВЕН ЦЕНТЪР

0361 68345

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

0361 68221

КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

0361 68 344

ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

0361 68 462

 МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  0361 68 349
View Larger Map
0361 /6 83 48
МБАЛ