Спешно отделение функционира 24 часа в денонощието 

Спешно приемно отделение е специализирана структура,в която се извършват диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешни състояния. Разположено е на първия етаж на болницата в непосредствен достъп за транспортни средства.Състои се от две крила, разделени от централно приемно фоайе.В едното крило са разположени:

·        място за информационно обслужване и регистрация на пациентите;

·        чакалня;

·        два лекарски кабинета по един за възрастни и един за деца;

·        помещение за спешния екип;

·        санитарен възел за пациентите;

·        помещение за съхранение на лекарства, медицински изделия и  апаратура;

В другото крило са разположени :

·        противошокова зала с две легла, към които има монитори за
проследяване на жизнени показатели/КК, пулс, дишане, температура и сатурация/, аспиратори, кислородна инсталация, ЕКГ-апарати и дефибрилатор;

·         манипулационна зала с едно транспортно легло, също снабдена с кислородна инсталация и аспирация;

·         зала за диагностично уточняване и наблюдение, с престой до 24 часа с три легла, към които има кислородна инсталация, аспирация, перфузори, ЕКГ-апарат и дефибрилатор.

В СПО се оказва необходимия обем от спешна мед.помощ на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство, етническа принадлежност, религиозни убеждения и лечебно-осигурителен статус.

0бект на спешната медицина са:

·         болни и пострадали, намиращи се в състояние пряко застрашаващо живота им, на които е оказана първа медицинска помощ от структурите на ЦСМП и други лечебни заведения;

·         болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно приемно отделение;

·         жени със започващо раждане или аборт.

·         СПО извършва дейности по съвместни наредби на МЗ и МВР - алкохолни проби , медицинско освидетелстване на задържани лица от органите на МВР

Желателно е болният да има документ за самоличност, епикризи и др. медицински документи.

За преглед на болни със спешни състояния не се изисква талон-направление.

Прегледите по спешност не се заплащат от пациентите.

При показания се осъществяват изследвания, хоспитализация и оперативно лечение.

Изследванията се извършват в Клинична лаборатория и в Отделението по образна диагностика, които функционират 24 часа.

в Спешно приемно отделение при МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД е разкрита платена манипулационна.

Манипулационната работи от понеделник до  петък  от 17.00ч до 20.00ч., събота и неделя от 7.00 до 9.00ч и от 17.00ч до 20.00ч.

В дейността на манипулационната се включват дейности, съгласно приложение, както и цените на услугите.

 

 Манипулационна ПСО

 


Мускулна инжекция с консумативи на пациента

3,00


Мускулна инжекция без консумативи на пациента

4,00


Венозна инжекция с консумативи на пациента

4,00


Венозна инфузия (10-30 мин) с консумативи на пациента

10,00


Венозна инфузия (10-30) без консумативи на пациента

11,00


Венозна инфузия (повече от 30 мин) с консумативи на пациента

20,00


Венозна инфузия (повече от 30 мин) без консумативи на пациента

21,00


 

На територията на СПО е разкрит  дежурен кабинет кабинет  за обслужване на пациентите на личните лекари сключели договор  за обслужване на техните пациенти в извън работното им време  от 20.00ч до 8.00ч. през делничните дни и 24ч през празничните дни.

При преглед в дежурния  кабинет се заплаща  потребителска такса  в размер на 2лв 90ст., с изключение на освободените лица, съгласно НРД-2011г.

 

 

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.3 на ЗЗО

0361 /6 83 48
МБАЛ