МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

История 


I. СЪЗДАВАНЕ.

 • 18 март 1928г. - първа копка на лечебното заведение.

II. ПЪРВИ ПЕРИОД / 1932 - 1945г./ 

 • Април 1932г. - Откриване на болницата.
 • Първи назначен управител - д-р Димо Чолаков

III. ВТОРИ ПЕРИОД / 1945 - 1950г./

 • Главен лекар - д-р Георги Попмаринов. Разкрива АГО през 1948г. Обособяват се Детско отделение и Вътрешно отделение. Организира се кръводаряване, въвежда се кръвопреливането, създава се кръвна банка.

IV. ТРЕТИ ПЕРИОД / 1950 - 1959г./

 • Главен лекар - д-р Стефан Стоенчев
 • 1955г. - направена е първата копка на новата болница /днес АГО/
 • 1959г. - откриване на болницата - състои се от Детско отделение, АГО, Хирургично отделение с операционна зала. През третия период се прибавят и новооткритите Очно и Ушно отделение, Кожно-венерологично, Нервно и Ревмокардиологично отделение.

V. ЧЕТВЪРТИ ПЕРИОД / 1960 - 1999г./

 • 1959г. - Кърджали е обявен за окръжен център. болницата става окръжна. Разширява се поликлиничната и стационарна дейност. Главен лекар става д-р Атанас Дафовски. Той е създател на терапевтичната помощ в Кърджалийската болница и на съвременната база на здравеопазването в града.
 • 17.01.1971г. - направена е първата копка на нова болница - настоящата 10-етажна сграда.
 • 29.04.1977г. - откриване на новия корпус. С новата сграда леглата се увеличават общо на 900 броя, с което се дава възможност да се разкрият нови звена - Гастроентерология, Детско инфекциозно отделение, Урология, Травматология, Ендокринология и др.
 • 1984г. - като главен лекар на окръжна болница е назначен д-р Желязко Джангозов. Продължава развитието на лечебното заведение като водеща здравеопазна структура.
 • 1998г. - главен лекар на здравното заведение става д-р Васил Ликоманов. Болницата навлиза в етапа на здравната реформа.

VI. ПЕТИ ПЕРИОД / след 1999г./

 • 1999г. - болницата е преименувана в Многопрофилна болница за активно лечение.
 • Април 1999г. - медицинския съвет приема предложението МБАЛ да носи името на д-р Ат. Дафовски.
 • 26.04.2002г. - съветът на директорите избира д-р Тодор Черкезов за изпълнителен директор на МБАЛ "Др. Ат. Дафовски" АД.
 • 22.06.2002г. - на посещение в болницата е президентът на Република България г-н Георги Първанов.
 • 12.05. 2003г. - открит е медицински център "Авицена", като дъщерно дружество на болницата с предмет на дейност доболнична специализирана помощ. Официалното откриване направи д-р Петко Салчев - зам.министър на здравеопазването в присъствието на председателя на БЛС д-р Андрей Кехайов.
 • 11.03.2004г. - на посещение в болницата е г-жа Кати Пардю - съпруга на посланика на САЩ в България.
 • 30.04.2004г. - на посещение в болницата е г-жа Зорка Първанова - съпруга на Президента на Република България, която открива обновеното Детско отделение в болницата.
 • 11.05.2004г. - болницата е посетена от Министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев, зам.министъра д-р Любомир Куманов и гл. секретар доц. Красимир Гигов.
 • 06.01.2005 г. болницата получи сертификат за качество EN ISO 9001:2000.
 •  11.06.2005 г. - откриване на обновените Родилно отделение и Неонатологично отделение от Министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев, зам. министъра д-р Любомир Куманов.
 •   02.05.2006 г. -Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност ОТЛИЧНА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ
 •  2007 г. - Лечебното заведение получи международна награда "Лидер по престиж и качество"присъдена от независимата организация "Аctualidat" гр. Мадрид, Испания
 •   25.05.2008 г. - откриване на хоспис "Добролюбие" от г-жа Емилия Масларова министър на труда и социалната политика
 • 08.12.2008г.- откриване на Информационен център с централна регистратура и обновеното Отделение по образна диагностика на болницата от Д-р Евгений Желев министър на здравеопазването
 • 22.12.2008г - МБАЛ”д-р Атанас Дафовски” АД в Топ 10 на най-успешните болници в страната е  на пето място -  в класация на в-к Пари .
 • 26.02.2010 г. - на посещение в болницата е Заместник министър доц. Тодорка Костадинова.
 • 01.04.2010г. – откриване на  лаборатория по инвазивна диагностика и лечение от г-жа Иванка Таушанова – областен управител на Кърджали и  кметът на Кърджали Хасан Азис
 • 1.03.2011г  - Лечебното заведение получи отличия "Златна книга" и "Златен печат" и е вписана в списъка на европейските болници, които гарантират качествено медицинско обслужване
 • 07.04.2012г. - откриване на База 2 на хоспис „Добролюбие” от г-жа Иванка Таушанова – областен  управител на Кърджали
 • 26.10.2012г. - откриване на обновената  Централна стерилизационна от Десислава Атанасова  министър на здравеопазването
 • 26.10.2012г. - Министър Десислава Атанасова  награди лечебното заведение със сребърен почетен знак - ІІ степен на Министерството на здравеопазването.

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници