ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
                                       ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Работно време на звеното предоставящо достъп до обществена информация: 8.00ч.- 13.00ч. и 13.30ч.-16.00ч.

град Кърджали  6600
бул. "Беломорски" 53
телефон/ факс :  036168 295


Заповед  № -198/03.04.2017г. на Изп.директор  на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски -Кърджали


Заявление за достъп до обществена информация - изтегли


Протокол за достъп до обществена информация - изтегли


Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на достъп до общественаинформация - изтегли


Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация от задължените субекти по чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация - изтегли


Вътрешни правила  за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация


Закон за  достъп до обществена информация


З А П О В Е Д    № ЗМФ - 1472 София, 29.11.2011 година

Публикувано на: 2022-09-12
0361 /6 83 48
МБАЛ