МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Избрана е едностепенна система на управление от Съвет на директорите  от   тричленен състав:


Д-р Адам Персенски  - председател
Д-р Спас Пасев – зам.председател 


Проф. д-р Тодор Черкезов,дм – изпълнителен директор


МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници