1 Стационар блок A

2 Стационар блок Б

3  Стационар блок В

4 Стационар блок Г

5 Сграда „Стара Болница”

6 Болнична кухня Столова

7 Парна централа

Стопанска сграда

9 Трафопост

10 Сграда Пералня

11 Автотранспорт

12 Дезинфекция

13 Сграда Гаражи с надстройка1 Стационар блок А

1 етаж  Микробиологична лаборатория, Ангиографска зала, Цистоскопна,  Урологични и АГ кабинети

2 етаж  МЦ "Авицена", Кабинет за функционална диагностика

3 етаж  Хирургично отделение

4 етаж  Хоспис "Добролюбие" база 2

5 етаж  Кожно-венерологично отделение

6 етаж  Пневмо-фтизиатрично отделение

7 етаж  Ендокринологично отделение

8 етаж  Кардиологично отделение

9 етаж  Неврологично отделение

10 етаж УНГ отделение

 

2 Стационар блок Б

1 етаж  Инфекциозно отделение

2 етаж  Отделение за еднодневна хирургия

3 етаж  Хирургично отделение

4 етаж  Отделение по травматология и ортопедия

5 етаж  Администрация,

6 етаж  Гастроентерологично отделение

7 етаж  Детско отделение

8 етаж  Кардиологично отделение

9 етаж  Неврологично отделение

10 етаж Очно отделение

 

3 Стационар блок В

1 етаж  Регистратура с каса, Болнична аптека, Стерилизационна, Кабинет за естетична медицина

2 етаж  Клинична лаборатория, ОФРМ

Сутерен  Съдебна медицина

 

4  Стационар блок Г

1 етаж  Спешно отделение, ЯМР, Компютърен томограф,

2 етаж  Отделение за образна диагностика

3 етаж  Операционен блок, ОАИЛ

 

5 Сграда „Стара Болница”

Партер  ТЕЛК, Кръвен център, Център за обучение

1 етаж  Хемодиализа, Серологична лаборатория, Хистологична лаборатория, Телефонна централа, Конферентна зала

2 етаж  Родилен сектор към АГ отделение, Неонатологично отделение

3 етаж  АГ отделение, Хоспис "Добролюбие"

 

6 Болнична кухня Столова

 

7 Парна централа

 

8 Стопанска сграда

1 етаж  , стол

2 етаж – складови помещения

3 етаж – Стаи за гости, склад,

4 етаж - общежитие

 

9  Трафопост

 

10 Сграда Пералня

1 етаж Парално и гладачно помещение

2 етаж ЦСМП – Кърджали

 

11 Автотранспорт

 

12 Дезинфекция

 

13 Сграда Гаражи с надстройка

1 етаж – гаражи

2 етаж- болничен архив, Общежитие

3етаж – Канцеларии към Стопански блок


1 етаж  Микробиологична лаборатория, Ангиографска зала, Цистоскопна,  Урологични и АГ кабинети

2 етаж  МЦ "Авицена", Кабинет за функционална диагностика

3 етаж  Хирургично отделение

4 етаж  Хоспис "Добролюбие" база 2

5 етаж  Кожно-венерологично отделение

6 етаж  Пневмо-фтизиатрично отделение

7 етаж  Ендокринологично отделение

8 етаж  Кардиологично отделение

9 етаж  Неврологично отделение

10 етаж УНГ отделение


0361 /6 83 48
МБАЛ