НОВА СТРУКТУРА В МБАЛ
В отделението ще работи екип от 7 лекари, 5-ма фелдшера, 14 сестри и 10 санитарки. Началник на отделението ще бъде д-р Леман Рашид. Новата структура към МБАЛ ще разполага с два сектора : за спешни случаи – зала за 24 часово наблюдение на пациенти, шокова зала и манипулационна и спешни амбулаторни кабинети - детски и възрастни. Спешното отделение включва всички медицински дейности насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма до хоспитализиране на пациента. В спешно отделение се оказва необходимия обем от спешна медицинска помощ на всяко лице нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и лечебно-осигурителен статус. Обект на спешната медицинска помощ са: болни и пострадали, намиращи се в състояние пряко застрашаващо живота им, на които е оказана първа медицинска помощ от структурите на ЦСМП и други лечебни заведения; болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно приемно отделение; жени със започващо раждане или аборт. Екипът на Спешно отделение осигурява денонощен прием на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, като: осъществя спешна диагностика и терапия; при необходимост търси помощ за диагностика и лечение на спешно болен пациент; при състояния на постъпили пациенти налагащи продължаване на лечението в болнично отделение, след провеждане на консултация с дежурния лекар на съответното отделение, осъществява спешна хоспитализация.
Публикувано на: 2007-03-01
0361 /6 83 48
МБАЛ