Ден на Българския лекар – честит празник!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Поздравявам Ви по случай 19 октомври – Деня на Българския лекар.
Нека бъдем достойни за професията, която следваме, за обществото, за което се грижим, за страната, в която живеем.
Хуманността и съпричастността са неразделни от нашата клетва, която както и досега продължава да бъде част от живота ни.
Да си пожелаем да бъдем живи и здрави, да бъдем почтени към тези които се обръщат към нас за помощ.

Проф.д-р Тодор Черкезов,дм
изпълнителен директор на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД

Публикувано на: 2019-10-19
0361 /6 83 48
МБАЛ