МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Обява за конкурс за специализация за 2020г.

Обява за конкурс за специализация за 2020г.

Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали с № 90/12.02.2020г., издадена  на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2020г.:

·         Лекар, специализант   по „Педиатрия”- 1 място финансирано от държавата за 2020г.;

·         Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”- 1 място за 2020г.;

·         Лекар, специализант по „Педиатрия”- 1 място за 2020г.  …..

 обява

конспект по „Анестезиология и интензивно лечение”

конспект по „Педиатрия”

Публикувано на: 2020-02-24
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници