СЪОБЩЕНИЕ Конкурсът за заемане на длъжностите за лекар,специализант „по кожни и венерически болести”

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсът за заемане на длъжностите за лекар, специализант по  ще се проведе, както следва:

 ·        За лекар, специализант „по кожни и венерически болести”  на 24.02.2021г. от 11,00 часа в кабинета на изпълнителния директор.

Публикувано на: 2022-02-23
0361 /6 83 48
МБАЛ