ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Във връзка с Националната Здравна Стратегия (2014-2020) и в изпълнение на разработената Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г., МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали разкри Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве .
Съгласно записаното в Националната програма, в Центъра ще се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 г., с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на посочените целеви групи.
Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология, по педиатрия, медицински сестри/акушерки, както и от немедицински специалисти - социален работник и психолог. Услугите ще се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя при предварително изготвен график.

Очаквани резултати от дейността на Центъра:
Осигурен достъп до интегрирани здравно-консултативни услуги на млади хора, двойки, двойки с репродуктивни проблеми, деца с хронични заболявания, бременни жени и родилки;
Подобрен достъп и повишено ползване на медицинските услуги за рискови бременни, и деца с хронични заболявания;
Ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на навременни мерки за ограничаването им;
Ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и ранна интервенция;
Повишено ниво на информираност на родителите за отглеждане на децата и по-добри умения за родителство;
Превенция и ранна интервенция на уврежданията при децата;
Подобряване на комплексните грижи за деца с увреждания и деца със специфични потребности;
Подобрени показатели, характеризиращи здравното състояние на децата, бременните жени и родилките.
Центърът за майчино и детско здраве има за цел да разшири и допълни дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози в следните аспекти:
· промоция на здравето, профилактика и превенция на рисковете за детското здраве и развитие;
образование на родителите и подкрепа за развиване на родителски умения за грижа за малките деца;
ранно идентифициране на рисковете за здравето и развитието на детето и осигуряване на ранна интервенция;
подобрено медицинско обслужване на бременни и деца;
интегриране на медицинското обслужване с оглед реална реализация на гарантирания пакет;
комплексно медико-социално обслужване на деца с хронични заболявания.

Центърът работи всеки делничен ден от 8.00 до 15.00 ч.
Kоординатор: Д-р Виолета Параскова

Тел.: 036168459 

Публикувано на: 2019-07-19
0361 /6 83 48
МБАЛ