ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ


Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве (ЗКЦ) към МБАЛ ,,Д-р Атанас Дафовски“ е разкрит в изпълнение на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030г.


В ЗКЦ се предоставят информационни, логистични и координационни дейности, специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително и от психолог.
Центърът предоставя безплатни услуги за:

  • Деца с увреждания
  • Деца с хронични заболявания
  • Недоносени деца до 1 година
  • Родилки и бременни


Цели на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве:

Повишаване на информираността на населението по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за децата.

Подкрепа за родителите за развиване на умения за грижа за недоносените деца и децата с увреждания и специални потребности.

Повишаване на качеството и увеличаване на обхвата на здравни услуги за бременни и деца извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Подобряване на достъпа до качествени и ефективни здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца.Чрез ЗКЦ се осъществяват следните дейности:

 Предоставяне на специализирани консултации от медицински специалисти на бременни, родилки, деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца, по искане на лекар от извънболничната помощ, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

 Психологическо консултиране и подкрепа на деца с увреждания, с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата.


 Консултации от социален работник за бременни и деца в риск, за родилки относно необходимостта и отговорността за осигуряване на грижи за детето след изписването му, необходимостта от избор на личен лекар на новороденото, за наличните социални и/или интегрирани здравно-социални услуги за деца с хронични заболявания и увреждания и на бременни жени.

 Организират се домашни посещения за медицинска консултация, за рехабилитация на деца с увреждания и специални потребности, за консултация относно правилни грижи в дома на недоносени деца до 1 година и на деца с увреждания и хронични заболявания, по преценка на лекар.

 Провеждат се здравно-информационни и здравно-обучителни дейности за насърчаване на здравословно хранене и здравословен начин на живот, за повишаване на здравната култура по отношение на репродуктивното здраве, семейното планиране, раждането, кърменето и грижите за децата в ранното детство, за повишаване на информираността относно ползите от своевременната и медико-социална рехабилитация при деца с увреждания, с хронични заболявания и недоносени деца, включително обучение за домашна рехабилитация, се предоставят на родителите на тези деца.


Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от:

 Лекар - след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините поради, които насочва пациента към здравно-консултативния център.

 Самостоятелно - когато пациенти/техните законни представители се обърнат сами към центъра. Те ще бъдат информирани за реда и условията за обслужване в центъра от координатор.

Услугите се предоставят на място в ЗКЦ или в дома на потребителя при предварително изготвен график от координатор.

Консултации се провеждат по предварително изготвен график, а актуална информация за предстоящите информационни срещи и лекции се публикува на интернет-страницата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“.

Запитвания и заявки се приемат всеки работен ден от 12:00 до 20:00 часа на телефони: 0886569327; 0886962226 и на електронен адрес: [email protected]


Публикувано на: 2022-04-27
0361 /6 83 48
МБАЛ