Открита процедура с предмет: "Доставка на дезинфекционни препарати по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали за 2013г. - 2014г
Открита процедура с предмет: "Доставка на дезинфекционни препарати по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали за 2013г. - 2014г. по периодични писмени заявки, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие - с № в РАОП 00848-2012-0014.

Справка за изплатените суми м.10-12.2014 г.

Справка за изплатените суми 30.03.2015 г.
Справка за извършени плащания 29-04-2015 г.
Справка за извършени плащания 29-06-2015 г.
Справка за извършени плащания 29-09-2015 г.
Информация за изпълнен договор 29-09-2015 г.
Публикувано на: 2015-10-07
0361 /6 83 48
МБАЛ