Публична покана с предмет:Доставка чрез покупка, включително монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за дейността на отделение по Клинична патология
Доставка чрез покупка, включително монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на  медицинска апаратура за дейността на отделение по Клинична патология

Моля изтеглете документацията(rar)
Публикувано на: 2013-02-08
0361 /6 83 48
МБАЛ