АГО

Разположено е на два етажа в сграда № 2 на МБАЛ.

-  2-ри етаж - родилно отделение, предзала, родилна зала, малка операционна, ехографски кабинет.

- 3-ти етаж - патологична бременност, гинекология, 2 операционни зали, колпоскопски кабинет, ехографски кабинет ,кабинет за амбулаторни прегледи.

Специализирани кабинети:

- Ехографски кабинет -  „4 D” измерен

- Колпоскопски кабинет;

- Приемно-консултативен кабинет.

 ДЕЙНОСТ

- Водене на раждане;

- Оперативно раждане;

- Следоперативен период;

- Консервативно лечение на високорискова бременност;

- Прекъсване на бременност;

- Консервативна гинекология;

- Оперативна гинекология.

- Ранна диагностика и лечение на бременността и нейните усложнения;

- Онкология.

- Осъществяват се денонощни консултации за всички отделения на МБАЛ, ЦСМП и районните болници.

- В отделението се провежда програма за обучение на майките за отглеждане на бебето.


  

СПЕЦИАЛИСТИ


Началник отделение - Д-р Георги ДЗИВКОВ

Д-р Дияна ЙОРДАНОВА-РОЛЕВА,        Д-р Ваня ТАШЕВА

Д-р Георги ГЕОРГИЕВ,                    Д-р Велин БАШЕВ

Д-р Севги МУСТАФОВА,               Д-р Гюлтекин  МУСТАФА

Д-р Гергана ДЖАМБАЗОВА ,        Д-р Бирджан Юсуф

Д-р Марин Попмаринов

 

Началник отделение: 0361/ 68 286

Лекарски кабинет: 0361/ 68 225

Акушерки: 0361/ 68 261

Родилно отделение: 0361/ 68 229

Родилна зала: 0361/ 68 214


 


Публикувано на: 2021-09-02
0361 /6 83 48
МБАЛ