Кожно венеролочно отделение

Отделението е разположено на 5-тия етаж на болницата, Серологичната лаборатория се намира на 2-рия етаж.

Специализирани функционални кабинети - дермато-хирургична зала, помещение за криотерапия, манипулационна за локална терапия, помещение за лечебни бани, манипулационна за вземане на кръв.

 ДЕЙНОСТ

-  Диагностика и лечение на кожни заболявания - инфекции на кожата /бактериални, вирусни, гъбични/, алергични заболявания на кожата, автоимунни заболявания, венерически болести, изискващи болнично лечение, серологично изследване за сифилис.

- Общ и дерматологичен статус, вземане на материал за параклинични изследвания, пънчова биопсия, скринингово изследване на Васерман и изследване за трепонеми, микроскопско изследване за мицели на уретрален секрет.  Отстраняване на кожни образувания.

- Отделението е по обща дерматология и венерология. Хоспитализират се и се лекуват всички кожни заболявания, усложненията им и придружаващи заболявания.

- Извършва се диспансерно наблюдение на болни с луес, гонорея и практическа лекарствена апробация.

- Лекарите осъществяват консултации във всички стационарни отделения.

- Изп. директор проф.д-р Тодор Черкезов извършва консултации в отделението.


   

 

СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Елеонора БОШНЯШКА

Д-р Гюлай АХМЕД

 Д-р Томрис ХАДЖИЕВА,   Д- р Месут БАШЕВ

 


Началник отделение: 0361/ 68 307

Лекари: 0361/ 68 310

Мед. сестри: 0361/ 68 308

 

Началник отделение - Д-р Ел. БОШНЯШКА 

            Завършва медицина през 1983 г. във ВМИ - Пловдив.

            Придобива специалност “Кожни и венерически болести” през 1991 година.

            От 1985 г. започва работа като ординатор в серологична лаборатория при МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски” АД, от 1991 г. работи като ординатор в КВО.

            От 2002 г. е Началник отделение.

           

 

 

Публикувано на: 2023-04-07
0361 /6 83 48
МБАЛ