Пневмофтизиатрично отделение

Пневмофтизиатрично отделение е приемник на дейността на Областния диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Васил Власакев" ЕООД гр. Кърджали. Отделението е нова структура в МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски"АД гр. Кърджали.

Функционира от 01.01.2011 година.


Разположено на 6-я етаж и разполага с 40 легла, от които 6 са обособени като интензивни и са разположени в две стаи за активно лечение и наблюдение на приетите по спешност пациенти. Една стая е предвидена за изолатор в случай на необходимост.

В отделението са обособени:

-  Приемно-консултативен лекарски кабинет - за осъществяване на планов прием  на  пациенти  в  отделението; осъществяване  на контролни прегледи на изписани от отделението болни; консултативни прегледи за област Кърджали.

- Кабинет за  диагностика, профилактика и лечение на туберкулозата -  обработка на контактни на туберкулозно  болни;  проба Манту.

- Бронхологичен кабинет.

- Кабинет за функционална диагностика с осъществяване на функционално изследване на дишането; извършване на Бронходилататорен тест; ЕКГ.

- Кабинет за аерозолна терапия.

 

ДЕЙНОСТ

В отделението се диагностицират и лекуват:

- бронхиална астма;

- хронична обструктивна белодробна болест;

- белодробен емфизем;

- абсцес на белия дроб;

- бронхит;

- пневмонии;

- плеврит;

- кисти на белия дроб;

- саркоидоза;

- хронична дихателна недостатъчност;

- белодробни болести с други заболявания на организма;

- белодробна туберкулоза.


  
СПЕЦИАЛИСТИ


Началник отделение - Д-р Диана ВЪЛЧЕВА

Д-р Александър ЧЕРЕШЕВ;  Д-р Красимир ЯНЕВ;

Д-р Назмие Хасанова- Ибрям, Д-р Шенгюл Коджебашева, Д-р Сибел МУСТАФА

 

Началник отделение: 0361/ 68 359

Мед. сестри: 0361/ 68 468

Старша сестра: 0361/ 68 453

 

Началник отделение - Д-р Диана ВЪЛЧЕВА
 

             Завършва медицина във Медицински институт – Стара Загора   през 1991г.

Придобива специалност „Вътрешни болести„ през 2000 г. в МУ-София, а „Пневмология и фтизиатрия“ през 2005 г. Започва  работа в МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД от 01.01. 2011 г. 

            От 01. 04. 2011 г. е Началник пнефмофтизиатрично отделение

 

Публикувано на: 2021-08-02
0361 /6 83 48
МБАЛ