МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

          Пневмофтизиатрично отделение е приемник на дейността на Областния диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Васил Власакев" ЕООД гр. Кърджали. Отделението е нова структура в МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски"АД гр. Кърджали. Функционира от 01.01.2011 година.

           Разположено на 6-я етаж и разполага с 25 легла, от които 6 са обособени като интензивни и са разположени в две стаи за активно лечение и наблюдение на приетите по спешност пациенти. Една стая е предвидена за изолатор в случай на необходимост, а друга стая е предвидена и обособена за провеждани на клинични проучвания.

Отделението е напълно отремонтирано със съдействието изцяло на спонсори през лятото на 2022г.

  Обособени са:

-  Приемнен  кабинет - за осъществяване на прием  на  пациенти  в  отделението, осъществяване  на контролни прегледи на изписани от отделението болни, консултативни прегледи за област Кърджали.

- Кабинет за  диагностика, профилактика и лечение на туберкулозата -  обработка на контактни на туберкулозно  болни;  проба Манту.

- Кабинет за функционална диагностика с осъществяване на функционално изследване на дишането/спирометрия/ и аерозолна терапия. извършване на Бронходилататорен тест; ЕКГ.

 - Бронхологичен кабинет.

                ДЕЙНОСТ

В отделението се диагностицират и лекуват:

- бронхиална астма;

- хронична обструктивна белодробна болест;

- белодробен емфизем;

- абсцес на белия дроб;

- бронхит;

- пневмонии;

- плеврит;

- кисти на белия дроб;

- саркоидоза;

- хронична дихателна недостатъчност;

- белодробни болести с други заболявания на организма;

- белодробна туберкулоза

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Пневмо-фтизиатрично отделение работи по следните клинични пътеки

1.КП № 42.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

2.КП № 40.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

3. КП № 38 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ – ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ

4.КП No 39 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

5.КП No 45 ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

6. КП № 41.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Диана ВЪЛЧЕВА

Д-р Александър ЧЕРЕШЕВ -пулмолог 

Д-р Назмие Хасанова- Ибрям-пулмолог

Д-р Шенгюл Коджебашева-пулмолог

Д-р Сибел Мустафа-специализант

Д-р Дияна Манкова-специализант


Ст.мед.сестра Хафизе СефетинНачалник отделение - Д-р Диана ВЪЛЧЕВА

Завършва медицина във Медицински институт – Стара Загора   през 1991г.

Придобива специалност „Вътрешни болести„ през 2000 г. в МУ-София, а „Пневмология и фтизиатрия“ през 2005 г. Започва  работа в МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД от 01.01. 2011 г. 

            От 01. 04. 2011 г. е Началник пнефмофтизиатрично отделение

 

КОНТАКТИ:

Началник отделение: 0361/ 68 359

Мед. сестри: 0361/ 68 468

Старша сестра: 0361/ 68 453

Лекари: 0361/68 312

Публикувано на: 2024-06-26
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници