Отделение по образна диагностика

Разположено на 2-рия етаж на лечебното заведение.

Отделението включва конвенционална рентгенова диагностика, мамограф, ехограф, компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс.

ДЕЙНОСТ

- В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания, както и пълна гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания - венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто-графии, хистеросалпингографии, всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт, миелографии.

- Обслужват се пациенти от цялата Кърджалийска област и от други населени места по желание на пациента.

- Мамографии: В кабинета по мамографии се извършват различни видове изследвания на млечната жлеза, необходими при всички заболявания на жлезата.

- Ехографски изследвания: В кабинета се извършват изследвания на коремни органи, повърхностни структури - щитовидна жлеза, млечна жлеза, скротум, слюнчени жлези и др.

- Компютърна томография: спирален компютърен томограф “Somatom Esprit-Siemens”- извършват се всички видове нативни и контрастни изследвания на главен мозък, гръдна клетка, гръбначен стълб, коремни органи, шийна област, околоносни кухини, петромастоидна област, крайници.

- Ядрено-магнитен резонанс Magneton ESSENZA на фирма Siemens: Последна генерация МР апарат, с напрежение на магнитното поле 1.5 Т. Изключително високо качество на изображение и разчитане.

- Възможност за изследване на всички анатомични области. Изследване в кратки срокове.

- Пациенти се приемат от 7.30 до 22.00 ч. всеки работен ден, събота и неделя от 7.30 до 19.00 ч., а през останалото време са осигурени специалисти на разположение.

- Ядрено Магнитен Резонанс -  Работно време: от понеделник до петък -  8.30ч до 15.00ч

   

 

 Висококачес­т­ве­на и ви­со­коспе­ци­а­ли­зи­ра­на ди­аг­нос­ти­ка с яд­ре­но-маг­ни­тен ре­зо­нанс

Пациентите, които имат направление за магнитно резонансно образно изследване или желаят да им се извърши такова изследване срещу заплащане, могат предварително 

да запишат ден и час на следния телефон:      •  0361 68 270


   

Специалист : Д-р Владимир Възгечев

Работно време:

от понеделник до петък -  8.30ч до 15.00ч

 

Какво представлява ЯМР (Ядрено Магнитен Резонанс)

Ядрено Магнитния Резонанс (ЯМР) е диагностична техника базирана на принципите на магнитния резонанс. ЯМР използва силно магнитно поле и радио-честотни вълни, за да създаде детайлни образи на вътрешните органи и клетки. ЯМР може да се използва за изследване на почти всички части на тялото и най-често се използва за изследване на мозъка, ставите, дисковете на гръбначния стълб.

Начин на провеждане на изследването:

Според типа апарати или според поставените въпроси изследването протича по различен начин и с различна продължителност, като обикновенно стандартно изследване продължава 30 минути през което време се събират множество образи, но при нужда изследването може да се достигне продължителност и един час.Апаратурата се намира в рамките на специално защитени стая, за да се избегне външна намеса, причинени от използването на радиовълни, много близки по честота с тези на обикновените FM радио станции и изглежда като малък тунел с просвет 70-100 см. При започване на изследването пациента ляга на маса, която бавно го придвижва в тунела
По време на изследването се чуват много силни тропащи шумове. Те са напълно нормални и се пораждат от електромагнитните превключватели.
Много важно е липсата на каквото и да е движение по време на изследването, защото дори и най-малкото движение може да доведе до смущения в образите и с това да провали изследването. Метални предмети в или около сканирани област могат да доведат до грешки в реконструирани изображения (артефакти), което да покрие дадена патология.
От съображения за сигурността на пациента подвижни метални предмети като фиби, бижута, очила, часовници, слухови апарати, всички подвижни зъбни протези, запалки, монети и т.н. не трябва да бъдат внасяни в залата с апарата, тъй като могат да доведат до нараняване . Това е от особено значение за пациенти с поставен пейсмейкър, изкуствени стави или клипсове от предходни операции.
Трябва да се знае, че въпреки изолацията на машината пациента е под непрекъснато наблюдение от страна на екипа работещ с нея.При много случаи е необходимо поставянето на контрастно вещество (парамагнитна контрастна субстанция) с цел постигане по-ясен образ. В повечето случаи нуждата от контрастна материя се определя от лекарят рентгенолог в хода на изследването и служи за поставянето на ясна крайна диагностика. При използването на контрастно вещество може съвсем рядко да се срещнат странични реакции като гадене и алергии.
ЯМР е метод който не изисква специфична подготовка или начин на хранене. Самото изследване се понася лесно тъй като магнитното поле и радиовълните не се усещат и не причиняват неприятни усещания.
Проблеми с изследването могат да се явят при пациенти с клаустрофобия, което се избягва с провеждане на изследването под анестезия.СПЕЦИАЛИСТИ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Началник отделение - Д-р Огнян РАНГЕЛОВ

Д-р Владимир ВЪЗГЕЧЕВ

  Д-р Антон  БОНЕВ,  Д-р Акай МУСТАФА


ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ:

 Началник отделение: 0361/ 68 406

Лекари: 0361/ 68 405

Регистратура: 0361/ 68 404

Скенер: 0361/ 68 403

 

Началник отделение - Д-р Огнян РАНГЕЛОВ


           

            Завършва медицина във ВМИ гр. Пловдив през 1983 год.

            Работи като ординатор в Бърза помощ, а от 1985 г. като ординатор в Рентгеново отделение на МБАЛ гр. Кърджали.

            Придобива специалност “Рентгенология” през 1989 год. и “Здравен мениджмънт” през 2004 година.

            Началник Отделение по образна диагностика в МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски” АД гр. Кърджали е от 1991 г.

Публикувано на: 2024-04-10
0361 /6 83 48
МБАЛ