Отделение по трансфузионна хематология / ОТХ / кръвен център

ОТХ се намира в приземния етаж на старата сграда на МБАЛ и е в пряк контакт с всички отделения на болницата.

Отделението се състои от следните сектори:

- Сектор за преглед и попълване на документи на кандидат-кръводарителите;

- Сектор за кръвовземане;

- Имунохематологична лаборатория; 

- Сектор за експедиране на кръв и кръвни биопродукти.

В отделението работят 3 лекар, 1 биолог, медицински сестри,  лаборанти и санитари.

В ОТХ се изследват кръвните групи и Rh на всички новопостъпили болни и при нужда им се осигуряват кръв и кръвни продукти.


ДЕЙНОСТ


- Определяне на кръвни групи;

- Определяне на подгрупите на А-антигена (А1 и А2);,

- Скрининг на автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите;

- Тест ин витро съвместимост

- Промоция и организация на безвъзмездното и доброволно кръводаряване;

- Планиране на необходимите кръв и кръвни съставки; 

- Подбор на кръводарители

- Вземане на кръв от кръводарители;

- Имунохематологично изследване на паци-енти, бременни и кръводарители;

- Изследване на кръвна група и Rh за медицинско свидетелство на пациенти;

- Паспортизация на кръводарителите;

- Съхраняване и разпределение на кръв и кръвни съставки.

- ОТХ разполага със съвременна апаратура за кръвовземане, съхраняване на биопродукти и имунохематологична диагностика.

- Отделението обезпечава изследванията на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ и районните болници.

- Предлага имунохематологични изследвания срещу заплащане. Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрелабораторен качествен контрол на реагентите.


 


СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Диана ГЕОРГИЕВА

Д-р Петя МИТЕВА

Д-р Недялка БОЙНАЗЛИЕВА

Дора ДОНЧЕВА

 

Началник отделение: 0361/ 68 333

Лаборатория: 0361/ 68 345

 

Началник отделение - Д-р Диана ГЕОРГИЕВА 
 

            Завършва висше медицинско образование във ВМИ гр. Стара Загора през 1994 г. От октомври 1994 г. започва работа като ординатор в ОТХ. През 2007 г. придобива специалност по “Трансфузионна хематология”

            От ноември 2000 г. е Началник отделение. 

 

Публикувано на: 2024-01-23
0361 /6 83 48
МБАЛ