МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Съдебна медицина

Съдебна медицина

Отделението е разположено в приземния етаж на сграда 2 на болницата.

ДЕЙНОСТ


- Изучаване и разработване на медико-биологични въпроси, възникващи в работата на органите на правораздаването - следствие, съд, прокуратура и МВР при разследването и съдебното разглеждане на наказателни и граждански дела;

- Разработване на деонтологично-правните въпроси в медицинската практика;

- Съдебно-медицински експертизи на писмени данни - по документи и материали от следствени или съдебни дела;

- Аутопсии за установяване причината на смъртта, времето на настъпване на смъртта, причинната връзка между телесната повреда и смъртта, белези на новороденост, живороденост, животоспособност и продължителност на преживяване при трупове на новородени, медицинска идентификация при неизвестен труп и трупни части;

- Хистологични изследвания на органни части и биологични материали, определяне на кръвно-групова принадлежност, изследвания на натривни препарати от влагалищен секрет, относно наличие на сперматозоиди, цитонамазки и др., вземане на органни части за съдебно-химични изследвания при съмнения за отравяния.


            В отделението се извършват прегледи, освидетелствания и експертизи на живи лица за установяване на:


- Медико-биологичните показатели на телесните повреди;

- Причинна връзка между престъпното деяние и налична телесна повреда;

- Загуба на работоспособност във връзка с телесна повреда;

- Полово състояние и полови проявления и последиците от тях с оглед на правните изисквания, полови престъпления;

- Медицинска идентификация;

- Опиване с алкохол, безпомощност и др.;

- Престорени заболявания и самоувреждания.


 


СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Николай  МАРИНОВ

 

Началник отделение: 0361/ 68 221

Лаборанти: 0361/ 68 223

 

Началник отделение - Д-р Н. МАРИНОВ 

            Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ гр. Пловдив.

            От 1985 г. до 1990 г. е ординатор-патоанатом към МБАЛ - Кърджали.

            От 1990 г. до 1992 г. е клиничен ординатор в катедрата по “Съдебна медицина”към ВМИ-Пловдив.

            През 1992 г. придобива специалност “Съдебна медицина”.

            От 1993 г. е Началник отделение Съдебна медицина.

Публикувано на: 2012-05-14
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници