МИКРОБИОЛОГИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ

      МИКРОБИОЛОГИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ                                                                                                                                                                                    

Извършва  изследвания на почти всички разпространени в България инфекциозни болест – микробиологични, паразитологични, микотични и вирусологични. 

Извършва профилактични изследвания за медицински документи.

Дейности:

·         високоспециализирана болнична и доболнична микробиологична серологична и вирусологична диагностика

·         лабораторна диагностика на целия спектър бактериални инфекции

·         доказва антигенния строеж на редица редки причинители на инфекциозни заболявания (ротавируси, легионелоза, хеморагичен колит и др.)

·         провежда серологични изследвания на  хепатитни вируси, марсилска треска и лаймска болест,  микоплазмени и хламидийни инфекции и др.

ЗОНА  COVID-19

Цена на

1.      PSR  тест / високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19  -  90 лв.

2.      Бърз тест за определяне на антитела в кръвта  / IgM, IgG/- за доказване на COVID-19  / само по назначение на лекар/ - 25лв.

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ / PCR /
РАБОТНО ВРЕМЕ: 08:30 ч. - 10:30ч.  от понеделник до петък
ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ
 ОТ 11:00Ч. ДО 15:00Ч.  НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН НА ГИШЕТО В МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРАЛЕН ВХОД, 1 ЕТАЖ В ДЯСНО СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ


Специалисти: 

Д-р Славея Димитрова

                                                    

МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД

ет.1 

Работно време: 8.00 – 15.00 ч.

Телефон: +359 36 1 68 349

Публикувано на: 2020-05-15
0361 /6 83 48
МБАЛ