Кардиологично отделение

Разположено на 8-мия етаж.

Отделение по кардиология се състои от:

-  Сектор за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката

-   Сектор за неинвазивна диагностика (ехокардиография, холтер мониториране, велоергометрия

-   Приемно-консултативен кабинет.

-   Сектор за инвазивна кардиология (инвазивна/интервенционална диагностика и лечение);

-   Сектор обща кардиология :

-  Сектор за физикална и рехабилитационна медицина :                                                                                                         
       

Д-р Марк БАЗЛЯНКОВ -началник отделение
Д-р Киро КАМАРЕВ - старши лекар
Д-р Златина СОЛИНКОВА, Д-р Кямуран МЕСТАН,
Д-р Емилия СТАВРЕВА, Д-р Метин КАКИТ,
Д-р Иван  БАМБАЛОВ, Д-р Милчо  ЕНЧЕВ ,
Д-р Д-р Ферди МЕХМЕД, Д-р Ерсин ЯНГЪН, 
Д-р Румен  МОРАЛИЕВ, Д-р Павел  ХАДЖИЕВ, Д-р Фатме СЕЙДАЛИ

Публикувано на: 2021-09-02
0361 /6 83 48
МБАЛ