Кардиологично отделение

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Предоставя висококвалифицирана лечебно-диагностична и консултативна помощ в областта на сърдечно-съдовите заболявания. Покрива всички критерии за трето ниво. База за следдипломна квалификация на лекари.


 

Отделението работи по следните клинични пътеки:

1. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС/ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ БЕЗ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ И/ИЛИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
2. ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНИ – СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
3. ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ
4. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС С ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ
5. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
6. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ЕЛЕВАЦИЯ НА ST- СЕГМЕНТ С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
7. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ БЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
8. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ
9. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МИОКАРДА И ПЕРИКАРДА
10. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ
11. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК
12. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК
13.ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РАХБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕЖИВЯН /СТАР ИНФАРКТ

Екип

Д-р Марк БАЗЛЯНКОВ -началник отделение
Д-р Киро КАМАРЕВ - старши лекар
Д-р Златина СОЛИНКОВА, Д-р Кямуран МЕСТАН,
Д-р Емилия СТАВРЕВА, Д-р Метин КАКИТ,
Д-р Иван  БАМБАЛОВ, Д-р Милчо  ЕНЧЕВ ,
Д-р Д-р Ферди МЕХМЕД, Д-р Ерсин ЯНГЪН, 
Д-р Румен  МОРАЛИЕВ, Д-р Павел  ХАДЖИЕВ, Д-р Фатме СЕЙДАЛИ


Телефон за контакти :
- Интензивен сектор –  0361 68 304
- Инвазивен сектор –  0361 68 320

- Общ сектор –  0361 68 369

- ПКК – 0361 68 278

- Лекари - 0361 68 319

- Секретарска стая – 0361 68  321

- Ст.м.с. – 0361 68 279

- Нач.отд.- 0361 68 280


 


Публикувано на: 2023-11-15
0361 /6 83 48
МБАЛ