МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Хирургично отделение

Хирургично отделение

Разположено е на 3-тия етаж на МБАЛ.

ДЕЙНОСТ

Диагностика и лечение на хирургични заболявания:

- В отделението е извършена първата за България трункусна ваготомия по повод язвена болест;

- Резекция на стомах по повод язва, тумори, кървене;

- Оперативно лечение на жлъчно-каменна болест и нейните усложнения;

- Спешни и планови оперативни намеси на далак;

- Спешни и планови оперативни намеси на панкреас;

- Резекции на черва по повод травми, тумори;

- Апендектомии, перитонити от различен произход, илеуси;

- Оперативни намеси по повод разширени вени, операции по повод на хемороиди и фистули в перианалното пространство;

- Оперативни интервенции по повод гуша;

- Ехинокок на черен дроб, далак и всички останали органи;

- Всички видове усложнения на диабета - диабетно стъпало, щадящи ампутации;

- Отделението работи с успех в спешната хирургия - травматизъм, различни по вид и локализация рани, гнойно-септична хирургия, остеомиелити;

- Спешни операции на гръден кош /торакоцентези/;

- Спешни и планови операции на череп и гръбначен стълб;

- Всички видове херниотомии и херниопластики, вкл. и алопластика;

- Консервативно лечение на стомашен кръвоизлив;

- Всички видове травми и контузии на гръден кош, крайници и глава.

Диагностика и лечение на урологични заболявания. Консервативно и оперативно лечение на урологичните заболявания:

- Операции на бъбрек и уретер за бъбречно-каменна болест;

- Операции на пикочен мехур;

- Аденоми на простатната жлеза;

- Операции на мъжка полова система;

- Обрязване;

- Цистоскопии;

- Ретроградни уретеропиелографии;

- Ретрографии.

 Отделението извършва всякакви консултативни прегледи в областта на ендокринната хирургия, гръдната хирургия, коремната хирургия, съдовата хирургия, онко-хирургията.

От 2010 г. в дейността на отделението е въведена ендоскопската хирургия.

В хирургично отделение се извършва горна и долна ендоскопия. Разполага с необходимата апаратура за провеждане на необходимите изследвания 
 

СПЕЦИАЛИСТИ


Началник отделение - Д-р  Петко КАЛЧЕВ

Д-р Александър МИЛЧЕВ   - старши лекар,

Д-р Мухсин ЧАУШ, Д-р Мюмюн МЕХМЕД,

Д-р Дениз ОСМАНД-р Христо  БОНЕВ

Д-р Чанко МИТРЕВ,  

 

 

Началник отделение: 0361/ 68 204

Лекари: 0361/ 68 302, 68 393

Мед. сестри: 0361/ 68 208, 68 391

 

Началник отделение - Д-р Петко Калчев 
Завършва медицина през 2000 г. в МУ - София . През 2009 г. придобива специалност хирургия. От ноември 2000 г. започва работа в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“.

Притежава сертификати за конвенциална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия, интервенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия, лапароскопска хирургия на храносмилателната система и др.


   

 

Публикувано на: 2024-06-07
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници