Операционен блок

Операционен блок разполага с 5 операционни зали, обслужващи 2 оперативни отделения:        

- хирургия

- травматология

Отделението разполага с централна кислородна и аспирационни системи.

Осигурени са всички възможности за безопасно и надеждно преминаване на оперативните интервенции, за гарантиране на правилата на асептика и антисептика и предотвратяване на вътреболничните инфекции.


                


 Операционен блок - 0361/ 68 392

Медицински сестри - 0361/ 68 416

 Публикувано на: 2023-04-07
0361 /6 83 48
МБАЛ