МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Отделението по анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/

Отделението по анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/

В ОАИЛ се осъществява диагностично-лечебен процес съгласно изискванията на Медицински стандарт по Анестезиология и Интензивно лечение.

Отделението има два функционално обособени сектора:

- Стационарен

- Анестезиологичен

Стационарният сектор разполага с 3 болнични стаи за лечение на болни с остри разстройства на жизненоважни функции. Разкрити са 8 интензивни легла, разположени както следва: първа болнична стая - 3 легла; втора болнична стая - 3 легла; изолатор с 2 легла, предназначени за лечение на болни в тежки септични състояния.

Анестезиологичният сектор е обособен на територията на оперативните зали в Хирургична, Травматологична и Урологична операционна.


ДЕЙНОСТ

- Основна цел на дейността на отделението е съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика и адекватно наблюдение и интензивно лечение.

- ОАИЛ гарантира денонощна безотказна планова и спешна  анестезиологична помощ на болните от оперативните отделения в МБАЛ и Кърджалийска област.

- Единствено в ОАИЛ при МБАЛ - Кърджали има възможност да се извършва продължителна белодробна вентилация /ИБВ/ и тоалет на бронхиалното дърво с флексибилен и твърд бронхоскоп.

- ОАИЛ консултира пациентите от всички терапевтични отделения на МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски” по проблемите на реанимацията и интензивното лечение, парентералното хранене и шокови състояния.

- Материално-техническата база на ОАИЛ, наличието на модерна реанимационна и мониторна апаратура - апарати за изкуствена белодробна вентилация, бронхоскопи, инфу-зомати, многофункционални монитори и пулсоксиметри, както и високия професионален опит на персонала, позволява да се приемат, диагностицират и лекуват болни с остро настъпили нарушения в жизненоважните функции или такива с непосредствена заплаха за живота им след сложни оперативни интервенции.

- Осигурява се 24-часово наблюдение и лечение от реанимационен екип.

- Съвременната анестезиологична апаратура в ОАИЛ, позволява да се работят всички методики на обща, регионална и комбинирана анестезия, с най-съвременни медикаменти и инхалационни анестетици, с оглед осъществяване на “безопасна анестезия” в планов и спешен порядък.

- Денонощно е осигурен анестезиологичен екип от лекар-анестезиолог и сестра.

- В ОАИЛ работят 8 анестезиолози - интензивни терапевти, 15 медицински сестри и 5 санитарки.
  

                                               


СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р  Диана ДИМОВА

Д-р Стоян ПЕТКОВ, Д-р Халим СМАИЛ

Д-р Владимир ЙОРДАНОВ , Д-р Петя  ПЪЧЕВА, Д-р Али Ал Касир  , 

 Д-р Биляна Вълков,

Д-р Харина ИЛИЕВА


 Началник отделение: 0361/ 68 415

Лекари: 0361/ 68 413

Мед. сестри: 0361/ 68 411
Публикувано на: 2023-04-07
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници