Очно отделение

Очно отделение е разположено в западното крило на 2-рия етаж.

 ДЕЙНОСТ

- В отделението се извършва диагностика и лазерно лечение на очните заболявания.

- Извършват се високоспециализирани диагностични изследвания:

- Флуоресцеинова ангиография - дигитално и контрастно изследване при заболяване на очното дъно

- Ехография;

- Оглед на периферията на ретината по Goldmann;

- Тонометрия по Goldmann;

- Компютърна периметрия.

- Провежда се лазерно лечение при заболявания на очното дъно:

- диабетна ретинопатия;

- съдови увреждания при хипертония и други причини;

- дегенеративни промени по ретината и хориоидеята.

- Лазерна профилактика на отлепването на ретината.

- YAG - лазер при вторична катаракта, глаукома.

- Лечение на възпалителни заболявания на преден и заден сегмент.

- Очно отделение разполага с операционен блок. В него се извършват:

- Екстракапсуларна екстракция на катаракта с вграждане на изкуствени лещи;

- Оперативно лечение на глаукома;

- Факоемулсификация - ултразвукова екстракция на катаракта;

- Хирургия при отлепване на ретината;

- Оперативно лечение на птеригиум, халацион и доброкачествени новообразувания по клепачи и конюнктива.

                                                                     
СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Ерхан МУРАТ

Д-р Ерай ДУРМУШ

Д-р Кристина  БОНЕВА

Д-р Петър  БАХЧЕДЖИЕВ

 


Началник  отделение - Д-р Ерхан МУРАТ

 

Завършва медицина в Тракийски Университет - Стара Загора през 1998 г.

Започва работа в МБАЛ на 01.12.2001 г. 

През 2007 г. придобива специалност "Очни болести" в Тракийски Университет - Стара Загора.

От 01.04.2011 г. е началник Очно отделение.

 

Началник отделение: 0361/ 68 358

Лекари: 0361/ 68 355

Мед. сестри: 0361/ 68 357

Публикувано на: 2021-09-02
0361 /6 83 48
МБАЛ