МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

БОЛНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
            БОЛНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ е открит на 09.12.2004 г. и е разположен на територията на болницата. Разкриването на БЦОР е свързано с повишаване качеството на здравното и лечебното обслужване на пациентите.

            ДЕЙНОСТ

• Организира обучението на медицинския и на административния персонал и участието му в развитието на болницата /и поделенията/ посредством обучение чрез разработване на проекти за решаване на проблеми и конфликти в болницата и оптимизация на дейността й;

• Осигурява квалифицирани екипи за обучението и консултанти за разработване и внедряване на проектите разработени от участниците в обучението;

• Разработва и организира изпълнението на специална програма за обмяна на опит по новостите в лечебната и управленската дейност;

• Организира семинари, дискусии, конференции и др. по лечебната и управленската дейност;

• Заедно с PR-а /връзки с обществеността/ на болницата популяризира и рекламира резултатите от обучението чрез средствата за масова информация;

• Осигуряване, заедно с библиотеката, специализирана литература, учебно-методични и нагледни материали за обучението и развитието на болницата;

• Организира издаването на специални сборници от семинари, конференции, разработки и публични научно-приложни прояви;

• Набира кандидати за обучение в Центъра извън служителите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали и координира провеждането му;

• Осъществява трансграничен обмен на информация и кадри със сродни организации и структури от Република Турция и Република Гърция;


 

Публикувано на: 2012-01-15
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници