МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Грижа за Живота

За теб и за твоите
близки

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
ОТДЕЛЕНИЯ
ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ С ДЕЙНОСТ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Хирургично отделение
Операционен блок
Отделението по анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Очно отделение
УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
АГО
НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Детско отделение
Инфекциозно отделение
Неврологично отделение
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
МУЛТИПРОФИЛНО СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА / ОФРМ /
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ / ОТХ / КРЪВЕН ЦЕНТЪР
Клинична патология
Съдебна медицина
Паразитологична лаборатория
БОЛНИЧНА АПТЕКА
ТЕЛК
"Молекулярно-генетична лаборатория"
МИКРОБИОЛОГИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ
Отлично място за получаване на грижи.

Отлично място за грижи с изключителен медицински екип, индивидуален подход и модерни технологии. Тук се чувствате обичани, защитени, и атмосферата подпомага бързото възстановяване.

ЗA HAC

Свържи се.

КОНТАКТИ

Локация

гр. Кърджали, 6600

бул. „Беломорски“ 53

Регистратура

+359 361 682 66

 

Сертификати и награди

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали има ISO 9001. Виж останалите сертификати и награди.

Виж други серфикати и награди.
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници