ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Първо вътрешно отделение е самостоятелно отделение в Стационарния блок на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали.
Отделението разполага със сектор по гастроентерология и сектор по ревматология.

В сектора по гастроентерология се извършва диагностично-лечебна и консултативна дейност в областта на гастроентерологични заболявания. В последното се хоспитализират и лекуват пациенти, страдащи от увреждания на хранопровода, стомаха, тънките и дебелите черва, черния дроб, жлъчния мехур и панкреаса, усложненията им и придружаващите ги заболявания.

В сектора по ревматология се извършва лечебно-диагностична и консултативна дейност в областта на ревматологичните заболявания. В него се лекуват пациенти с възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, заболяване на костите и дегенеративни ставни заболявания.

Структурата на Първо вътрешно отделение включва:
1. Консултативни кабинети по гастроентерология и по ревматология;
2. Манипулационна;
3. Болнични стаи.
4. Ендоскопски кабинети.

Отделението работи по следните клиничните пътеки:

КП №

 

68.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

70.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

71.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

75.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания

76.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

Амб. Проц. 34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

89

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

90

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания


Първо вътрешно отделение разполага с необходимата апаратура за извършване на ехографски и ендоскопски изследвания на стомашно-чревния тракт :

- Ехограф Алока
- Ехограф Фукуда
- Видеогастроскоп Олимпус
- Видеоколоноскоп Олимпус

Осигурена е възможност за осъществяване на ендоскопски изследвания под венозна анестезия под наблюдението на анестезиологичен екип /при желание на пациента и срещу заплащане/.
Отделението разполага и с необходимото оборудване за лечение на критични състояния, включващо апаратура за контрол на жизнените показатели / ЕКГ апарат, монитор, перфузори за парентерални инфузии, кислородна инсталация до всяко болнично легло/.


Лекарски екип:

- Началник- отделение Д-р Димка  Андреева с две специалности - вътрешни болести и гастроентерология

- Д-р Берай  Хасан  - специалист гастроентеролог 

- Д-р Сибелджан Сали -   специалист  ревматолог

- Д-р Айсел  Мехмед – специализант по гастроентерология
За контакти:

036168311- лекарски кабинет

036168313 – манипулационна.

Публикувано на: 2024-02-27
0361 /6 83 48
МБАЛ