МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Мултипрофилно спешно отделение

Мултипрофилно спешно отделение

Отделението е специализирана структура, в която се извършват диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешно състояние и е единственото на територията на област Кърджали. Официално започва да функционира от 01.03.2007 г. съгласно наредба на МЗ.
Разположено е на първия етаж на болницата с непосредствен достъп за транспортни средства. Структурата му включва две крила, разделени от централно приемно фоайе.
В едното крило са разположени:
· място за информационно обслужване и регистрация на пациентите;
· чакалня;
· два лекарски кабинета по един за възрастни и един за деца;
· помещение за спешния екип;
В другото крило се намират:
противошокова зала с две легла, към които има монитори за проследяване на жизнени показатели/КК, пулс, дишане, температура и сатурация/, аспиратори, кислородна инсталация, ЕКГ-апарати и дефибрилатор;
манипулационна зала с едно транспортно легло, също снабдена с кислородна инсталация и аспирация;
зала за диагностично уточняване и наблюдение, с престой до 24 часа с три легла, към които има кислородна инсталация, аспирация, перфузори, ЕКГ- апарат и дефибрилатор.
Наличната апаратура в отделението е достатъчна и отговаря на всички критерии за оказване на медицинска помощ при спешни състояния - дефибрилатори, ЕКГ- апарати, монитори, негативоскопи, инфузионни помпи, инхалатори, аспирационни помпи, глюкомери, всички консумативи и медикаменти, необходими за спешна реанимация.
ДЕЙНОСТ
Извършват се прегледи, изследвания и временна хоспитализация в отделението. При необходимост се извършват консултации със специалисти от съответните отделения, където пациентите могат да бъдат настанени за допълнително диагностично уточняване и лечение.
Осигурен е непрекъсваем режим на работа. Работи се на 12-часови дежурства. Отделението обслужва всеки обърнал се за помощ, независимо от неговото гражданство, местожителство и социално-осигурителен статус.

Началник отделение
-  Д-р Филиз АБИДИН

Д-р Георги Стоянов
Д-р Недялка Джангозова- Калчева
Д-р Лейла Сали-Мехмед
Д-р Ипек Мехмед
Д-р Селинай Чауш
Д-р Елиф Мехмет- Мустафа
Д-р Мохамед Хасан Ел-Макуси
Д-р Яни Табаков 
Телефони за контакти:
Началник отделение: 0361/ 68 463
Амбулатория: 0361/ 68 265
Лекари: 0361/ 68 233, 68 263

Публикувано на: 2024-06-11
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници