МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Неонатологично отделение е самостоятелно отделение в стационарния блок  на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД- Кърджали . В него се приемат пациенти от област Кърджали и такива от други области, които по желание са предпочели лечение в това отделение.

Отделението се намира на III етаж в стария корпус на болницата.
В съответствие с изискванията на медицински стандарт „Неонатология‘‘ за
II ниво на компетентност, структурата на отделението е следната:
                       

Структурата на Неонатологично отделение  включва:
1.Зала за първична реанимация;
2.Сектор за здрави новородени на децентрализиран принцип;
3.Сектор рискови новородени;
4.Сектор интензивно лечение;

 Зала за първична реанимация
1.извършва  се приемане на новородени денонощно, където се необходимите медицински манипулации;

Сектор за здрави новородени –разполага с 9 легла;
1.осъществява диагностично-лечебния процес;
2.активно наблюдение на новоредите по време на престоя им в Неонатологично отделение;
3.ежедневна грижа за пациентите;
4.назначения;
5.температура, пулс, тоалет и др.

Сектор за интензивно лечение- разполага с 2 легла;
1.извършва активно наблюдение и лечение на постъпили новородени;
2.гарантира сигурност и достоверност на поставената диагноза;

Сектор за рискови новородени
–дейност;
1.извършват се спешни и неотложни медицински манипулации, гарантиращи нормализиране  и запазване на здравословното състояние на пациентите;

Отделението е база за обучение на :
- специализанти по Педиатрия и Неонатология;
-медицински специалисти от Тракийски университет-Ст.Загора;
-стажант-лекари;

Всички сектори и зали в отделението са оборудвани с необходимата апаратура, Кувьози, Транспортни кувьози, Транспортен респиратор, Трансфонтанелен ехограф,  Апарати за обдишване –респиратори, макет,
CPAP ,неопуф,  Апарат за слухов скрининг, Перфузори, Билирубинометър, Веноскоп, Монитори за жизнени показатели, Пулсоксиметри,  Аспирационна централна система и централна кислородна инсталация  с която лекарите, работещи в отделението и помощния персонал максимално ефективно диагностицират  и лекуват хоспитализираните пациенти.

       Взаимоотношения с други отделение
Неонатологично отделение работи с Клинична лаборатория , Аптека, ОТХ и други отделениея.

      Взаимоотношения с други лечебни заведения
Неонатологично отделение поддържа  връзка с други неонатологични клиники и  отделения в страната и изпраща пациенти за консултация и лечение, ако е необходимо.
- изпращането се извършва при съгласие за насочване от приемащото лечебно заведение, организиран транспорт и подготовка на нужната медицинска документация. При спешност се ползва транспорт от ЦСМП, а ако насочването става в рамките на 12-24часа, се използва транспорт на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, като се осигурява и придружаващ медицински персонал от отделението.
Републикански консултации се извършват след съгласуване с Изпълнителни    я директор.
Когато отделението няма необходимите условия за диагностика и/или лечение на дадения пациент, той се превежда след предварителна уговорка с другото лечебно заведение. Такива заведения са Неонатологична клиника; Детска клиника и Детска хирургия в Пловдив, Стара Загора;  Детска кардиологична клиника в София и Неонатология в Хасково.

Списък на КП по НРД-2023-2025 на Неонатологично отделение:

1.КП.№6- Грижи за здраво новородено дете

2.КП.№7- Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

3.КП.№8- Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

4.КП.№9- Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

5.КП.№10- Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

6.КП.№11- Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

7. КП. №12- Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

8.КП.№13- Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

9.КП.№14- Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

10.КП.№15.1- Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

11.КП.№15.2-Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант      


СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Нурие  Шабан  

Д-р Десислава   Радева , Д-р Таня  Димитрова  

Д-р Лиляна  Грозданова    ,Д-р Нутвие   Кюллю        

Д-р Веселина    Илчевска          

Персонал в отделението:   
Броят на лекарите в отделението е 9, като 3 от тях са с придобита специалност по Неонатология, 4 от тях с придобита специалност по Педиатрия , 3-ма лекари специализанти и 1лекар-специализант.


Контакти за връзка:
Н-к отделение:0361 68 483
Ст.акушерка: 0361 68 331
E-mail: [email protected]


 

Началник отделение - Д-р  Нурие ШАБАН

      Д-р Нурие Шабан завършва медицина през 2011 г. в МУ , Стара Загора и започва работа като лекар-ординатор в МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“- Кърджали.

През 2012 г . започва специализация по неонатология в УМБАЛ “Пловдив“ и през 2017 г. придобива специалност неонатология в МУ-Пловдив.

Работи последователно в УМБАЛ “Дева Мария“ – Бургас , "УСБАЛАГ "Селена" - Пловдив и МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски“ - Кърджали . От 2022 г. е началник на Неонатологично отделение в МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски“ - Кърджали. 

Публикувано на: 2024-07-16
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници