МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Конкурс за лекар, специализант по: по акушерство и гинекология ,по образна диагностика, по ендокринология и болести на обмяната

ОБЯВА

             Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД- гр. Кърджали с № 256/02.04.2024 г., издадена  на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2024 г.:

·                          Лекар, специализант „по акушерство и гинекология“- 1 място за АГ отделение;

·                          Лекар специализант „по образна диагностика“- 1 място за отделение по  Образна диагностика;

·                         Лекар специализант „по ендокринология и болести на обмяната“- 1 място за второ отделение по вътрешни болести с дейност по ендокринология и болести на обмяната и нефрология.

2.Да се проведе конкурс по реда на Кодекса на труда, като се проверят теоретичните знания на кандидатите в областта, за която кандидатстват, чрез провеждане на писмена разработка и събеседване.

3.Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали в срок  от един месец от публикуване на обявата.


Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

·                         заявление за участие в конкурса по образец;

·                         копие от диплома за завършено висше образование - магистър по медицина,

включително приложението с оценките към нея;

·                         актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;

·                         удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал.3, т.1 от Закона за здравето в случаите по чл.19, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 22.01.2015г.;

·                         мотивационно писмо;

·                         автобиография- европейски формат;

·                         копие от други документи, доказващи професионалната квалификация накандидата, ползването на чужди езици и др.  ако има такива.


Обявата и конспекта може да свалите от тук!ОБЯВА
ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО ОБРАЗЕЦ
КОНСПЕКТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

КОНСПЕКТ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И  БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

КОНСПЕКТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 Публикувано на: 2024-04-02
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници