Обучение на санитари за придобиване на квалификация част от професия „Болногледач“ в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД – Кърджали.
Приключи обучението на още 10 санитари за придобиване на квалификация част от професия „Болногледач“ в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД – Кърджали.
Целта на обучението бе да се помогне на санитарите да формират професионални знания, умения и компетентности по основни тематични области, които са от базисно значение за практикуването на професията болногледач.
Санитарите се запознаха с правилата за наблюдение на общото състояние на пациента, с професионалната етика и комуникацията с болните, техните близки и медиците от лекуващия екип,хигиенните грижи за пациента – лични и за болничното легло, техниките за повдигане, обръщане и изправяне на лежащо болен, както и с правилата за работа с дезинфекционни разтвори.
Публикувано на: 2024-02-06
0361 /6 83 48
МБАЛ