МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Обучение на тема: „Висока продуктивност и ниски разходи при контрола на инфекциите”

Обучение на тема: „Висока продуктивност и ниски разходи при контрола на инфекциите”

В МБАЛ ,,Д-р Атанас Дафовски " АД се проведе  обучение на тема:  „Висока продуктивност и ниски разходи при контрола на инфекциите” с лектор Преслав Костов – специалист по контрол на инфекциите от  ,,Медицинска Техника Инженеринг“ ООД –София.

Обучението протече под формата на:

Ø  Лекционен курс, в който взеха участие 38  професионалисти по здравни грижи от лечебното заведение.  

Ø  Практическа част с демонстрация и последващ контрол на правилната  дезинфекция на ръцете, в която се включиха както служители на лечебното заведение така и посетители, придружители и пациенти. 

Целите на обучението са:

Ø  Актуализиране  знанията на медицинския персонал относно превенция, профилактика и контрол на ИСМО (инфекции свързани с медицинското обслужване) за осигуряване на качествени и безопасни здравни грижи.

Ø  Повишаване  здравната култура на обществеността по отношение хигиената на ръцете като основен фактор за разпространение на инфекциите,  както в здравните заведения така и в дома, на работното място и в ежедневното общуване.

Мероприятието  премина при голям интерес от страна на служителите и посетителите на лечебното заведение.

Обучението  е кредитирано по Единната кредитна система на БАПЗГ  и всички участвали професионалисти по здравни грижи получават кредитни точки.

 

Публикувано на: 2024-06-21
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници