МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Болницата си прави сметката добре

Болницата си прави сметката добре

Изпълнителният директор на най-голямото здравно заведение в Източните Родопи многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” д-р Тодор Черкезов наскоро заслужи националния приз на специализираното издание “Форум Медикус” - “Здравен мениджър 2007 г.” По същото време в интервю пред “Нов живот” той напомни, че в развитите държави планирането е изведено в култ и ако здравната система върви на самотек, все повече няма да стигат средства. В болницата добре си правим сметката, категоричен е той сега. - Д-р Черкезов, най-често разговаряме с вас за главната роля на здравеопазването, но вашата длъжност като изпълнителен директор включва и дейност, която е свързана с бюджета и финансирането й. Бихте ли казали как се формира той? - Болницата е търговско дружество. Най-общо можем да кажем, че приходната част на бюджета на лечебно заведение от нашия ранг се формира от няколко източника. На първо място са средствата, които получаваме от здравно-осигурителната каса. Те са за извършена дейност по договор с нея и са за точно определен брой клинични пътеки. От месечните отчети се вижда колко са случаите по дадена пътека, което, разбира се, си има цена. Парите, които получаваме от Здравната каса, са 70-75 % от общия приход на болницата. От Министерството на здравеопазването средствата са за извършени от нас дейности, които представляват държавен приоритет. Това са за хемодиализа, за работата в спешното приемно отделение и за трудови лекарски експертизи. За болен на хемодиализа за всяка процедура се дават 60 лв. За болен, преминал през спешното и за решение по трудово-лекарска експертиза - по 20 лв. Финансирането от здравното министерство е на брой случаи, които отчитаме. Идват средства и от платените медицински услуги. Те не влизат в нашия договор със здравно-осигурителната каса, най-често те са свързани с диагностиката и са инцидентни. Доброволните здравно-осигурителни фондове, макар и не добре развити у нас, също са източник на приходи. Главно работим с дом “Здраве” и “Закрила”, където някои граждани си правят вноски. Потребителската такса, която представлява 2% от минималната работна заплата за страната, или 4,40 лв. за един ден престой в болницата, също е част от приходите. Както се вижда, приходите в бюджета на болницата са изцяло на база извършена работа и не са обвързани със субсидия, която ние получаваме просто така. - Такъв бюджет, за да се управлява, изисква изключителна гъвкавост. Приходите не са постоянна величина, на която можете да разчитате и зависят изцяло от броя на пациентите. Как ги разпределяте така, че да работите успешно? - Трудността наистина идва точно от това, че средствата, с които разполагаме, са различните месеци. Най-напред трябва да осигурим възнагражденията на персонала - заплати и осигуровки. Те заемат 52-53 % от бюджета. Нашата болница е голяма, тук постъпват най-тежките случаи, изискването е за 24-часово обезпечаване на спешно обслужване. Затова не можем да си позволим лукса да поддържаме малък персонал. Значителна част от приходите отиват за закупуване на материали - медикаменти и консумативи, за плащане на еленергия и горива. Плащаме и за външни услуги, като например за унищожаването на биологичните отпадъци, което става чрез договор с външна фирма. По същия начин стоят нещата и за охрана на лечебното заведение, за телефонните и някои други договорни услуги, без които не можем да работим нормално. Плащаме си и пари за амортизация. - Като теглите чертата, както казват икономистите, как е болницата - на червено или на зелено? -Да си на червено означава, че приходите са по-малко от разходите. Веднага мога да кажа, че това не е така. Съгласно Търговския закон ние сме длъжни да отчетем нашата дейност до края на март. Към края на 2007 г. естествено е да имаме неразплатени текущи разходи. Но те не са просрочени. Когато сключваме договорите за доставки, плащането по тях не става на секундата, а се разсрочва във времето - най-често за тримесечие. Когато периодът отмине, без да е обслужено задължението, то се отразява негативно на крайния резултат за дружеството. Чак тогава можем да говорим, че приходите са по-малко от разходите и то е на червено. Важно е да се знае, че отчетът, който подготвяме и ще представим през март, сочи не само че болницата не е на червено, а точно обратното. Ще имаме дори малка печалба. Това е голям успех, като се има предвид непостоянството на приходите. Той показва, че в болницата си правим добре сметката. - Това може ли да се види от гражданството? - По Търговския закон ние сме задължени да публикуваме финансовия си отчет. Миналата година това беше направено в централна медия, но ако представлява интерес за нашите съграждани, сме готови да го представим и в регионален вестник. Отчетът ни най-напред ще бъде приет на общо събрание на акционерите. Държавата в лицето на здравното министерство държи 51 % от пакета, останалите 49 % се разпределят между общините в областта според брой население. Затова в общото събрание участват представители на държавата и на общините. Напълно съм спокоен. Излизам с открити очи пред акционерите, тъй като финансовите резултати на търговското дружество за 2007 г. са много добри.
Публикувано на: 2008-02-12
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници