Министър Масларова ще посети МБАЛ"д-р Ат.Дафовски"АД
Хосписът - в услуга на лица с хронинични инвалидизиращи заболявания, терминални състояния и медико- социални проблеми. Основната цел на хосписа е повишаване качеството на живот на хора, които са болни от нелечими болести в терминална фаза и техните семейства и интеграция на палиативните грижи в здравната система в България. Предлагат се медицински и палиативни грижи за болни, чието състояние не се влияе от методите на съврементата медицина. Основната цел на тези грижи е контрол на болката и психологическа, социална и духовна помощ. Хосписът има специфични функции, чрез които осигурява нещо повече от медицинска помощ. Той предоставя палиативни грижи на пациентите и техните семейства. Във връзка с реализирането на Проект по Програма BG2004/016-711.01.02 „Деинституциализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, Проект „Институциализиране на хоспис, чрез реформа в сферата на медико-социалните услуги” по Договор за безвъзмездна помощ BG2004/016-711.01.02-2.5.61, в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали се изгражда Хоспис „Добролюбие”, който ще обслужва жителите на област Кърджали. МЕДИКО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ В ХОСПИСА - Лекарски контрол; - Професионални здравни грижи; - Общи хигиенни грижи; - Рехабилитация; - Социални грижи; - Емоционална и духовна подкрепа; - Обучение на пациента и неговите близки.
Публикувано на: 2008-02-22
0361 /6 83 48
МБАЛ