МИНИСТЪР МАСЛАРОВА ОТКРИ ХОСПИС "ДОБРОЛЮБИЕ"
На 25 февруари 2008г министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова откри официално хоспис” Добролюбие” в МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски”-Кърджали.Присъстваха областният управител Ангел Коджаманов,г-н Хасан Азис – кмет на гр.Кърджали, кметове на общини, ръководители на здравни и социални институции, лекари, медицински специалисти и представители на партньорските организации по проекта. Поводът, който ни събра, е откриването на хоспис в сградата на болницата, с което се реализира една мечта на болничното ръководство и на обществеността в нашия град и нашата област. Основната цел на хосписа е повишаване качеството на живот на хора, които са болни от нелечими болести и са в терминалната фаза на своя живот и се нуждаят от палиативни грижи, психологическа, социална и духовна помощ. Днес болницата има своя завършен вид в развитието си като мултикомплекс, в който се решават профилактични, диагностични и лечебни проблеми, свързани със здравето и живота от момента на раждането до неговия край. Предлагайки комплексна услуга доболнична, болнична на добро качество ние не можехме да не включим модул грижи за хора от различни възрасти хронично болни, инвалиди, самотни и социално слаби. За разлика от частните болници, които подбират своите пациенти, ние сме тясно свързани с общественото здраве и здравеопазване и сме неразделна част от националната здравна и социална политика в по-широк смисъл каза в приветствието си д-р Тодор Черкезов изп.директор на.МБАЛ”д-р Ат.Дафовски Това, което виждате днес, е онова, което има всяка европейска страна. Не познавам друга многопрофилна болница в страната, в която целият цикъл - от раждането до смъртта, да е затворен, така както е направено в кърджалийската. Това каза социалният министър Емилия Масларова, която заедно с областния управител инж. Ангел Коджаманов преряза лентата и откри хоспис “Добролюбие” към болницата. Целият проект за България е на стойност 20 млн. евро. Кърджали участва в първия етап, който е над 8 млн. евро и спечели, защото тук хората знаят какво искат и как да го направят. КЪРДЖАЛИ ПОКАЗА КАК РАБОТЯТ в синхрон професионализмът и държавността в лицето на ръководството на болницата, кмета на общината и областния управител. Община Кърджали ще ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОМАГА Финансово на хосписа, увери кметът на Кърджали инж Хасан Азис и добави, че в града ни се реализира още един проект - изгражда се Дневен център за деца с увреждания. Партньори са Тракийският университет в Стара Загора, където обучиха екипа от медицински сестри и болногледачи. В Международната академия по информатизация - българско регионално отделение подготвиха управленския екип. Детско движение “Ръка за помощ” на СОУ “ Петко Р. Славейков” - Кърджали набират доброволци да помагат на медицинския персонал. Община Кърджали, вестник “Нов живот”, Настоятелството “Свети Апостол Лука” и “Ротари клуб” също са партньори по проекта. В хоспис “Добролюбие” има 20 легла, от тях 4 - за хора в най-тежко състояние. В него работят един лекар, 6 медицински сестри, 5 болногледачи, двама рехабилитатора и психолог. Управител на хосписа е Здравко Карамитев, старша сестра Мюжгян Адем. Първите посетители на хосписа са с отлични впечатления както от условията, така и от вниманието на обслужващия персонал. Вече се оформя листа на чакащите, което доказва голямата потребност от подобен род медико-социални заведения. Министър Масларова и гостите разгледаха базата и на място се запознаха с отличните условия за лечение и престой на пациентите, медицинската апаратура, оформените дневна с телевизор, библиотека и трапезарията. Хоспис “Добролюбие “ получи и нови дарения – специализирана и художествена литература от МТСП и портативен пулсов оксиметър за измерване на сатурацията от фирма “ЕЛПАК” – Стара Загора. По-късно министър Масларова , областния управител инж. Ангел Коджаманов, кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис и изпълнителният директор на МБАЛ ”Д-р Атанас Дафовски” д-р Тодор Черкезов дадоха обща пресконференция за представителите на централните и местни медии..
Публикувано на: 2008-02-25
0361 /6 83 48
МБАЛ