МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Клинични пътеки, за които МБАЛ "д-р Ат. Дафовски" има сключен договор за 2008 година

Клинични пътеки, за които МБАЛ "д-р Ат. Дафовски" има сключен договор за 2008 година

КП№1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза КП№3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив КП№4 Субарахноиден кръвоизлив КП№7 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация КП№8 Диабетна полиневропатия КП№9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години КП№10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години КП№11 Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми КП№17 Мултиплена склероза КП№18 Епилепсия и епилептични пристъпи КП№19 Епилептичен статус КП№25 Паркинсонова болест КП№26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт КП№27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност КП№29 Болест на Крон и улцерозен колит КП№30 Заболявания на тънкото и дебелото черво КП№31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт КП№33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума КП№34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) КП№36 Хронични чернодробни заболявания КП№46 Остър миокарден инфаркт без фибринолиза КП№47 Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение КП№50 Остър корнарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик КП№52 Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация КП№54 Инфекциозен ендокардит КП№55 Заболявания на миокарда и перикарда КП№56 Ритъмни и проводни нарушения КП№59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик КП№61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит КП№63 Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години КП№66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години КП№68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години КП№69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години КП№70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 КП№72 Трансуретрална простатектомия КП№73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи КП№74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика КП№76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение КП№77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система КП№78 Оперативни процедури върху мъжка полова система КП№79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност КП№80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност КП№82 Реконструктивни операции в урологията КП№83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища КП№84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища КП№85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност КП№86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност КП№89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи КП№90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация КП№91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст КП№93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст КП№95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години КП№101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години КП№102 Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст КП№103 Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст КП№104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години КП№106 Заболявания на щитовидната жлеза КП№113 Метаболитни нарушения при лица под 18 години КП№116 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип КП№118 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица над 18 години КП№119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица под 18 години КП№120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците КП№121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята КП№123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане КП№124 Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия КП№127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода КП№129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма КП№130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми КП№131 Екстракапсуларна екстракция при катаракта КП№132 Факоемулсификация КП№133 Хирургично лечение на глаукома КП№134 Очни лазерни и крио-операции КП№135 Операции на придатъците на окото КП№136 Други операции на очната ябълка КП№138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми. КП№139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му КП№141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение КП№142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания КП№143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск КП№144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. КП№145 Нерадикално отстраняване на матката КП №147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи КП№148 Оперативни процедури за задържане на бременност КП№149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи КП№150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената КП№151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход КП№152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената КП№154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок КП№155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването КП№156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години КП№157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години КП№158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години КП№159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години КП№160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години КП№161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години КП№162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години КП№163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години КП№164 Оперативни процедури върху апендикс КП№165 Хирургични интервенции за затваряне на стома КП№166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство КП№167 Оперативни процедури при хернии КП№168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация КП№169 Конвенционална холецистектомия КП№171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища КП№172 Оперативни процедури върху черен дроб КП№173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест КП№174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност КП№175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност КП№176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години КП№177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години КП№178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции КП№180 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия КП№181 Оперативно лечение при остър перитонит КП№182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси КП№183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания КП№184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение КП№185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания КП№187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност КП№188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност КП№194 Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност КП№197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа КП№198 Тежка черепномозъчна травма - оперативно лечение КП№199 Тежка черепномозъчна травма - консервативно поведение КП№201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин КП№202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми КП№203 Хирургично лечение при травма на главата КП№204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение КП№205 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции КП№214 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания КП№215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник КП№217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност кп№218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник КП№219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система КП№220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник КП№221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник КП№222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник КП№223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник КП№226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром, при лица над 18 години КП№227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром, при лица под 18 години КП№228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години КП№229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години КП№230 Остър вирусен хепатит А и Е КП№231 Остър вирусен хепатит В, С и D КП№233 Покривни инфекции КП№234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения КП№235 Вирусни хеморагични трески КП№237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система КП№238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда КП№241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система КП№244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат КП№245 Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози КП№246 Тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата КП№247 Тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен КП№248 Еритродермии КП№249 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити КП№250 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми с кристален пеницилин КП№268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама КП№269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест КП№270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест КП№271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест КП№272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест КП№274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии КП№275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест КП№276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест КП№278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото КП№279 Грижи за здраво новородено дете КП№280 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности КП№283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) КП№288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години КП№290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) КП№291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години КП№292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години КП№293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица над 18 години КП№294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица под 18 години КП№295 Фалоидно гъбно отравяне
Публикувано на: 2008-03-31
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници