Възпоменание!
Родена на 19.06.1934 г. в гр.Петрич. Завършва ВМИ – София през 1958 г. Като млад лекар започва работа в с.Попско,Ивайловградско, след това е назначена като ординатор във Вътрешно отделение – Районна болница гр.Кърджали. През 1966г. взема специалност по вътрешни болести, а през 1969г. придобива втора специалност – ендокринология. Професионалните й и личностни качества са оценени по достойнство и от 1970 -1972г. работи като асистент в Института по ендокринология към Медицинска академия – гр.София. През 1972г. д-р Ана Чулева става завеждащ вътрешно отделение в Районна болница – гр. Кърджали. През 1977г. се обособява второ вътрешно отделение с ендокринологичен профил, като в него се приемат и се изследват пациенти с нефрологични и кръвни заболявания. Д-р Ана Чулева е лекар с обширни познания по хематология - от лабораторната диагностика до клиничната практика. От първите стъпки на лекар д-р Ана Чулева се ползва с авторитет на много добър диагностик, специалист, отличаващ се със задълбоченост и всеотдайност в работата си. Уважавана е от колегите си и от своите пациенти. През 1991година д-р Ана Чулева се пенсионира, но продължава да работи като консултант към болницата. Почива на 3 май 2003 година.
Публикувано на: 2008-05-02
0361 /6 83 48
МБАЛ