ПОКАНА
Ръководството МБАЛ”д-р Атанас Дафовски” Ви кани на откриването на зала в памет на д-р Ана Чулева на 20 май 2008г 10.00часа - откриване зала на името на Д р Ана Чулева в Болничния център за обучение и развитие при МБАЛ”д-р Атанас Дафовски” – срещу голяма зала на болницата 10 .30 часа „Хранителна алергия” – лекция Лектор проф. Д-р Жени Милева В новооткритата зала”д-р Ана Чулева”
Публикувано на: 2008-05-18
0361 /6 83 48
МБАЛ