Дексиа Комуналкредит Банк АГ и МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, Кърджали подписват Договор за Кредит за 3 000 000 евро
На церемонията по подписването присъстваха зам.министърът на финансите на Република България Атанас Кънчев, Нурджан Юсеин – зам.кмет на община Кърджали, главният изпълнителен директор на Дексиа Комуналкредит банк – България Дамян Дамянов, старши мениджърът на Дексия комуналкредит България Евгени Господинов, председателят на Управителния съвет на гражданско сдружение „ЕСИП” Вера Бойкова и зам.председателят на сдружението Георги Йорданов. Това е първи по рода си договор за кредитиране на здравно заведение в България. Вярвам, че това може да е началото на едно добро сътрудничество на банката със здравния сектор в България, т.к. Дексиа Комуналкредит Банк АГ има значителен опит в тази област, който е готова да предаде на българския пазар и в други сделки в бъдеще, каза г-н Дитер Кандут. Това финансиране, предоставено от водеща европейска финансова институция, ще подкрепи нашия амбициозен план за обновяване на болницата в усилията ни да предоставяме висококачествени услуги на местното население, каза д-р Тодор Черкезов – изпълнителен директор на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД. Цялостната дейност по осъществяването на проекта от извършването на енергийния одит,проектирането и организацията на процедурите по избор на финансираща организация се осъществиха с активното съдействие на Сдружение „ЕСИП”, което е главен консултант на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД по този проект. Три милиона евро ще бъдат предоставени на болницата в Кърджали за осъществяване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на съществуващите сгради. Споразумението включва дългосрочен банков кредит за срок от 12 години. Дексиа-Ком дава своя принос чрез международния си опит в областта на финансиране на здравеопазването. Дексиа Комуналкредит Банк АГ, Виена е член на групата Дексиа – световният лидер в областта на публичните финанси. На българския пазар банката присъства от 2005 г. чрез дъщерното си дружество Дексиа Комуналкредит България, което се фокусира върху услуги свързани с предлагането на специализирани финансови решения за държавни институции, местни власти и предприятия от битово-комуналния сектор. За последните 3 години банката е отпуснала или договорила дългосрочни кредити за над 300.000.000 евро в различни направления на публичния и инфраструктурен сектор на България. МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, чието строителство е започнало през 1928 г., а дейността – през 1932 г., предлага широк спектър от медицински услуги и обслужване на населението в област Кърджали и нейните гости. Проектът цели да се съкратят разходите за енергопотребление, като същевременно значително се повиши комфортът за пациентите и състава на болницата, като по този начин се затвърди позицията й на водеща здравна институция – модел в здравеопазването в България. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ ЕСИП ”, .Сдружението е неправителствена организация и е създадено с цел да подпомага утвърждаването и развитието на съвременно гражданско общество в Република България,развито пазарно стопанство и социална държавност. Сдружението работи за подпомагане на управителните тела на малките кметства и общини,болници и болнични заведения,както и други организации, за икономически, правни и фактически консултации по работата им с Европейските фондове,икономическите програми и насърчително финансиране по програми на Европейската и Световната банка и други финансови структури.Председател на УС на сдружението е Вера Бойкова и зам.председател на УС Георги Йорданов.
Публикувано на: 2008-06-27
0361 /6 83 48
МБАЛ