От 1 октомври вече плащаме за услугите в хоспис "Добролюбие"
Хоспис”Добролюбие”ЕООД е дъщерно дружество на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД Изграден по проект на Програма ФАР,намира се на 3 етаж в старата сграда на болницата. Хосписът е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар на лица с хронични ивалидизиращи заболявания, терминални състояния и медико- социални проблеми. Хосписът разполага с 20 мултифункционални легла. Предлага уютна обстановка и дворно място за разходки. Хосписът приема пациенти по утвърден ценоразпис на услугите, включващ цена за леглоден и допълнителни услуги. Цена на 1 леглоден - 15лева. Цената за леглоден включва: • Лекарски контрол и наблюдение • Професионални здравни грижи • Общи хигиенни грижи • Рехабилитация • Социални грижи • Емоционална и духовна подкрепа • Обучение • Храна • Хотелско обслужване Консумативите и лекарствата, необходими за лечение и обгрижване на пациентите, не влизат в цената за леглоден. С изключение на описаните в договора за прием. Останалите се доставят от близките на пациентите. Приемат се пациенти : • пациенти в напреднал стадий на хронично-инвалидизиращи заболявания • пациенти с онкологични заболявания • декомпенсирани - сърдечни, белодробни , неврологични заболявания • пациенти за възстановяване след операция - хирургични,ортопедични, неврологични и др. • пациенти с инсулт преминали активно лечение • възрастни пациенти нуждаещи се от общи хигиенни грижи и хранене • терминални пациенти(в края на жизнения си път) • пациенти с медико-социални проблеми Други услуги-консултативна медицинска помощ: - За здравноосигорени лица се осъществява по линия РЗОК с направления от Лечебни заведения за извънболнична помощ за съответния специалист или за съответното изследване. - За здравно неосигурени лица консултативната помощ се заплаща според вида и естеството на услугата. За пациентите в хосписа се грижи мултидисциплинарен екип,включващ: Лекари, медицински сестри,психолози,социални работници, рехабилитатори, санитари(болногледачи), духовни лица и доброволци. за контакти: 0361 / 68 232 - администрация 0361 /68 234 - сестри www.hospice-kj.com
Публикувано на: 2008-09-29
0361 /6 83 48
МБАЛ